publicidad

EH Bildu reclama actualizar el PGOU para evitar planes especulativos como la torre junto al BEC!

Comunicado de EH Bildu. El proyecto de la parcela junto al BEC evidencia la necesidad de actualizar el PGOU para evitar actuaciones especulativas.  Con la aprobación de este estudio de detalle y con el futuro proyecto que se acabe haciendo, se perderá una zona actual de esparcimiento, además de que arquitectónicamente, tapará la estación de metro de Ansio.

EH Bildu quiere recordar que la responsabilidad de que esto se pueda llevar a cabo es de quiénes han diseñado urbanísticamente la zona permitiendo que ese espacio sea urbanizable, es decir, PNV y PSE. Y hay que recordar que urge una renovación del PGOU de Barakaldo, sin actualizar desde hace más de dos décadas. 

Un Plan General de Ordenación Urbana permitiría determinar el mejor aprovechamiento de los espacios, pero en Barakaldo, lejos de plantear un PGOU al servicio de un modelo de ciudad sostenible y pensada para la ciudadanía, se van haciendo modificaciones en función de intereses particulares y a menudo especulativos.

Archivo


Oharra
BECen ondoko partzelako proiektuak agerian uzten du HAPO eguneratzeko beharra, espekulazio-jarduerak saihesteko 

Xehetasun-azterlan hau onartzearekin eta etorkizunean egingo den proiektuarekin, aisialdirako gaur egungo gune bat galduko da.

Eta hori aurrera eraman ahal izateko erantzukizuna, eremua urbanistikoki, urbanizagarria izatea ahalbidetuz, diseinatu zutenena da. Hau da, errua EAJrena eta PSErena da. Eta gogoratu behar da premiazkoa dela bi hamarkada baino gehiagotik eguneratu gabe dagoen HAPO berritzea.

Hiri Antolamenduko Plan Orokor berri batek espazioen aprobetxamendurik onena zehaztea ahalbidetzeko baliagarria izango litzateke. Baina Barakaldon, hiri-eredu jasangarri eta herritarrentzat pentsatutako baten zerbitzura HAPO berri bat planteatu beharrean, aldaketak egiten dira interes partikularren eta, askotan, espekulatiboen arabera.