publicidad

16 grupos vecinales, sociales y sindicales forman una plataforma en defensa del sistema de salud público

Comunicado de la plataforma BOPA. La Sanidad Pública viene sufriendo un continuado y planificado proceso de recortes, privatización y desmantelamiento,  que deteriora la calidad asistencial y la salud.

Reducción de horarios en los Centros de Salud,  cierre de PACs en horario nocturno;  implantación  de la atención telefónica, en detrimento de la atención presencial fundamental  para un buen diagnóstico; incremento de las listas de espera; consultas sin personal médico; consultas telemáticas, aumentando  la brecha digital que afecta, sobre todo, a las personas vulnerables, por edad, diversidad funcional, etc..

Concretamente, en estas fechas navideñas, Barakaldo sufrirá un sustancial recorte en los horarios de atención en los centros de salud, que supondrán un empeoramiento aún mayor  de la calidad asistencial sanitaria.

Además la situación de los trabajadores de urgencias del Hospital de Cruces, fundamentales en la pandemia, ven como día a día sus condiciones de trabajo se van agravando: falta de personal, camas en los pasillos, sobrecarga de trabajo...

Ante estos continuados ataques al sistema de salud , vecinos y vecinas de Barakaldo, agentes sociales, vecinales y sindicales nos hemos organizado en torno a la Plataforma BOPA (Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde) en defensa de un sistema de salud público, digno y de calidad.

-Asociaciones vecinales: Arteagabeitia-Zuazo, Rontegi, Desertu Berria, Lutxanako Auzo Etxea

-Colectivos sociales: Berri Otxoak, Barakaldo Naturala, Argitan

-Organizaciones sindicales: ELA, LAB, SATSE, CCOO, UGT, STEILAS, CGT, ESK y CNT

---

Prentsa Oharra
Sistema publiko duin eta kalitatezkoaren alde
●BOPA (Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde) plataforma jaio da

Barakaldo, abenduaren 26a, astelehena

Osasungintza Publikoa etengabe jasaten ari da murrizketa pribatizazio eta desegite prozesu bat, eta horrek   arreta-kalitatea eta osasuna okerragotzen ditu.

Osasun Zentroetako ordutegi-murrizketa, EAGak (PACs) gauez ixtea; telefono bidezko arreta ezartzea, diagnostiko ona egiteko oinarrizkoa den aurrez aurreko arretaren kaltetan; itxaron-zerrenda handitzea; medikurik gabeko kontsultak; kontsulta telematikoak, arrakala digitala handiagotzen dutenak, batez ere pertsona zaurgarrien kasuan, adina, desberdintasun funtzional eta bestelakoak direla eta.

Zehazki, aurtengo gabon egunetan. Barakaldok murrizketa nabarmena izango du osasun zentroetako arreta-ordutegietan, eta horrek are gehiago okerragotuko ditu arreta-kalitatea eta osasuna.

Gainera, Gurutzetako Ospitaleko larrialdietako langileek, pandemia garaian ezinbestekoak izan ondoren, egunez egun ikusten dute nola lan baldintzak larriagotzen ari zaizkien: langile falta, korridoreetako oheak, lan gainkarga…

Ikusita nola erasotzen dioten etengabe osasungintza sistemari, Barakaldoko herritarrok, gizarte, auzo eta sindikatu eragileok BOPA (Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde) Plataforma eratu dugu, osasun sistema publiko, duin eta kalitatezkoaren alde egiteko.

-Auzo elkarteak: Arteagabeitia-Zuazo, Arrontegi, Desertu Berria, Lutxanako Auzo Etxea

-Gizarte taldeak: Berri Otxoak, Barakaldo Naturala, Argitan

-Erakunde sindikalak: ELA, LAB, SATSE, CCOO, UGT, STEILAS, CGT, ESK eta CNT


-----

BARAKALDO: NACE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA “BOPA” (BARAKALDO OSASUNGINTZA PUBLIKOAREN ALDE)

La Sanidad Pública viene sufriendo un continuado y planificado proceso de recortes y desmantelamiento,  que deteriora la calidad asistencial y la salud.

Si bien es cierto que estas políticas de recorte afectan a todo Osakidetza, queremos destacar que el abandono y la falta de inversión en  Atención Primaria (cubre el 75% de la asistencia sanitaria) la han llevado a una situación crítica e insostenible: Recortes de los horarios de los Centros de Salud y cierre de PACs en horario nocturno; implantación de la atención telefónica, en detrimento de la atención presencial, fundamental  para un buen diagnóstico; incremento de las listas de espera; consultas sin personal médico; consultas telemáticas, aumentando la brecha digital que afecta, sobre todo, a las personas vulnerables, por edad, diversidad funcional, etc..

Medidas aplicadas por el Gobierno Vasco que persiguen adelgazar la Sanidad Pública, para engordar la codicia de la sanidad privada. Al mismo tiempo que desaparecen servicios de nuestros centros de salud y hospitales, proliferan consultas y clínicas de seguros sanitarios privados.  

Este deterioro creciente de la Sanidad Pública, al tiempo que degrada la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal sanitario (sobrecargas de trabajo, precariedad laboral, etc),apuntala, además, un modelo de gestión autoritario que vulnera el acceso a una sanidad universal, de calidad y gratuita y el derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que les afectan y que están reconocidos por la legislación.

No queremos que destruyan la Sanidad Pública, patrimonio de todas y de todos. Para hacer frente a este desmantelamiento y defender  nuestro derecho a la salud, nace, en Barakaldo, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública “BOPA” (Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde). Plataforma abierta a la participación de cuantas personas lo deseen, que buscará la coordinación de iniciativas con otras similares surgidas en otros municipios y que plantea las siguientes reivindicaciones:

Garantizar un Servicio de Salud público, universal, gratuito y de calidad, priorizando los sectores más vulnerables. 
Volver a la atención presencial plena.
Aumentar el presupuesto de la atención primaria.
Fortalecer la sanidad orientada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Frenar la privatización y revertir los servicios privatizados.
Mejora de las condiciones del personal sanitario.
Poner fin a la brecha digital que imposibilita el acceso de muchas personas a los recursos sanitarios.
Participación ciudadana en las principales decisiones, basada en la democratización y transparencia de la gestión sanitaria.

---
 

BARAKALDO: OSASUN PUBLIKOAREN DEFENTSARAKO PLATAFORMA (BOPA) SORTU DA

Osasun Publikoa etengabe ari da jasaten murrizketa eta deuseztatze-prozesu planifikatu bat. Prozesu hori asistentzia-kalitatea eta osasuna hondatzen ari da.

Murrizketa-politika horiek Osakidetza osoari eragiten badiote ere, nabarmendu nahi dugu Lehen Mailako Arreta (osasun-laguntza osoaren % 75) bertan behera utzi izanak eta inbertsiorik egin ez izanak egoera kritiko eta jasanezin batera eraman dutela.

Hona hemen utzikeriaren ondorio batzuk: Osasun-zentroetako ordutegiak murriztea eta gaueko ordutegian Etengabeko  Arreta Guneak ixtea; telefono bidezko arreta ezartzea, aurrez aurreko arretaren kaltetan, diagnostiko on bat egiteko arreta hori funtsezkoa bada ere; itxarote-zerrendak handitzea; medikurik gabeko kontsultak; kontsulta telematikoak, batez ere pertsona kalteberei eragiten dien eten digitala handituz; batez ere, adinekoen, dibertsitate funtzionala dutenen eta abarren kasuetan.

Eusko Jaurlaritzak aplikatzen dituen neurri hauek, osasun publikoa argaldu, eta osasun pribatuaren gutizia gizendu nahi dute. Gure osasun-zentroetako eta ospitaleetako zerbitzuak desagertzearekin batera, osasun-aseguru pribatuen kontsultak eta klinikak ugaritzen ari dira.

Osasun Publikoaren narriadura gero eta handiagoa den horrek zerbitzuaren kalitatea eta langileen gainkargak,  prekarietatea eta lan-baldintza txarragoak dakartza; gainera, osasun-sistema unibertsala, kalitatezkoa eta doakoa izateko aukera urratzen duen kudeaketa-eredu autoritarioa finkatzen du; halaber, legeak onartuta ere, herritarrei eragiten dieten erabakiak hartzeko eskubidea urratzen du kudeaketa-eredu honek.

Ez dugu nahi Osasun Publikoa suntsi dezaten, guztion ondarea baita. Desegite horri aurre egiteko eta osasunerako dugun eskubidea defendatzeko, Barakaldon sortu da Barakaldo Osasungintza Publikoaren Alde (BOPA). Plataforma hau irekita dago nahi duten guztientzat, eta beste udalerri batzuetan sortutako antzeko beste iniziatiba batzuekin koordinatuko da. Honako aldarrikapen hauek planteatzen ditugu.

•  Osasun-zerbitzu publikoa, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa bermatzea, sektore ahulenei lehentasuna emanez.
•    Aurrez aurreko arreta osoa berreskuratzea.
•    Lehen mailako arretaren aurrekontua handitzea.
•    Osasuna sustatzera eta gaixotasuna prebenitzera bideratutako osasuna indartzea.
•    Pribatizazioa geldiaraztea eta pribatizatutako zerbitzuak lehengoratzea.
•    Osasun-langileen baldintzak hobetzea.
•  Eten digitalari amaiera ematea, pertsona askok ezin baitituzte osasun-baliabideak eskuratu.
•   Herritarren parte-hartzea erabaki nagusietan, osasun-kudeaketaren demokratizazioan eta gardentasunean oinarrituta.