publicidad

Trabajadoras de contratas de limpieza de Osakidetza exigen iguales condiciones que los empleados públicos

Comunicado sindical. Las trabajadoras pertenecientes a las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza de Osakidetza llevamos acumulados más de mes y medio en huelga en defensa de nuestro Convenio. Convenio que tiene por objeto la homologación de condiciones laborales a las del personal propio de Osakidetza. Estas han sido precisamente las reglas de juego que en su día aceptamos las tres partes implicadas: empresas, trabajadoras y Osakidetza, y por las cuales nos hemos regido durante años y años.   

Sin embargo, tanto las empresas como la dirección de Osakidetza, están quebrando el principio de homologación al negarse a adaptar y aplicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. 

No estamos reivindicando cuestiones que vayan más allá de la homologación, ¡NO! Simplemente estamos reclamando mantener la homologación de condiciones al personal propio de Osakidetza: tener acceso a las diferentes convocatorias de carrera profesional; acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo; un sistema más justo y objetivo de cobertura de vacantes,... En definitiva, estamos pidiendo que a igual trabajo, tengamos iguales condiciones.  

Las empresas adjudicatarias y la dirección de Osakidetza se echan la pelota unos a otros, mientras las trabajadoras del servicio de limpieza estamos siendo objeto de una auténtica injusticia que se está alargando innecesariamente.  

Durante este mes de mayo, la mayoría sindical ha hecho un gesto realizando un nuevo planteamiento en la negociación, sin embargo las empresas se muestran intransigentes, y la dirección de Osakidetza no contesta ni responde al ofrecimiento.  

Este escenario nos ha empujado a movilizarnos y a convocar Huelgas en el sector. No estamos dispuestas a dejar perder lo que nos pertenece. Tenemos la determinación de defender lo que nos corresponde. En ese sentido, vamos a dar un paso más, y vamos a endurecer la protesta durante esta semana; hoy daremos inicio a una ACAMPADA delante del Hospital de Cruces, donde las trabajadoras pasaremos las noches y estaremos las 24 horas del día. Hemos elaborado un programa en el que realizaremos diferentes actividades y movilizaciones diarias.  

Estando en campaña electoral, queremos enviar un mensaje al PNV, partido al cual pertenece la Consejera de Sanidad Gotzone Sagardui, máxima responsable de Osakidetza y por lo tanto responsable política en este conflicto: nos resulta insultante y vergonzosa vuestra actitud. Ante un conflicto laboral que lleva abierto más de un año, la Consejería de Sanidad ha mirado para otro lado mostrando una total indiferencia y menosprecio a las trabajadoras; la Dirección de Osakidetza no nos ha respondido a las solicitudes formales de reunión, las cuales han acabado en la papelera. Que no nos venga ahora pidiendo el voto el partido al que pertenece la Sra. Sagardui; la insensibilidad mostrada pone en evidencia la poca o nula preocupación por los problemas de la clase trabajadora. Tomamos nota. Pero que os quede claro y no os quepa ninguna duda; no vamos a parar hasta mantener lo conseguido hace décadas; la Homologación de condiciones al personal de Osakidetza.  

LAB-UGT-CCOO-ESK

Osakidetzako garbiketako grebalariok kanpaldia hasi dugu Gurutzetako Ospitalearen  aurrean 

Osakidetzako garbiketa-zerbitzuaren enpresa esleipendunetako langileok hilabete eta erdi baino gehiago daramagu Greban, gure hitzarmena defendatzeko. Alegia, lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin homologatzea helburu duen hitzarmena. Horiek izan dira, hain zuzen ere, bere garaian inplikatutako hiru alderdiok (enpresak, langileak eta Osakidetza) onartu genituen joko-arauak, eta horien arabera jardun dugu urteetan eta urteetan. 

Hala ere, enpresek eta Osakidetzako zuzendaritza homologazio-printzipioa hausten ari dira, uko egin baitiote Osakidetzako langileei azken urte hauetan aplikatu zaien gaiak egokitzeari eta aplikatzeari. 

Ez gara homologaziotik haratago doazen gaiak aldarrikatzen ari, EZ! Besterik gabe, Osakidetzako langileen baldintzen homologazioari eustea eskatzen ari gara: karrera profesionalaren deialdietara sarbidea izatea; txanda-kontratuari lotutako erretiro partziala hartzea; lanpostu hutsak betetzeko sistema bidezkoagoa eta objektiboagoa... Azken batean, eskatzen ari gara lan berdina egiten dugunean, baldintza berdinak izatea. 

Enpresa esleipendunek eta Osakidetzako zuzendaritzak elkarri botatzen diote pilota, eta garbiketa-zerbitzuko langileok, berriz, beharrik gabe luzatzen ari den bidegabekeria handia jasaten ari gara. 

Maiatzean, gehiengo sindikalak keinu bat egin du negoziazioan planteamendu berri bat eginez; hala ere, enpresak intransigente agertu dira, eta Osakidetzako zuzendaritzak ez dio eskaintzari erantzun. 

Egoera honek mobilizatzera eta sektoreko grebak deitzera bultzatu gaitu. Ez gaude prest dagokiguna galtzen uzteko. Dagokiguna defendatzeko erabaki irmoa dugu. Ildo horretan, beste pauso bat emango dugu, eta aste honetan protesta gogortuko dugu; gaur, Gurutzetako Ospitalearen aurrean KANPALDIA hasiko dugu, eta bertan langileok gauak igaroko ditugu, eta eguneko 24 orduetan bertan egongo gara. Programa bat prestatu dugu, eta bertan hainbat jarduera eta mobilizazio egingo ditugu egunero. 

Hauteskunde-kanpainan gaudela, mezu bat bidali nahi diogu EAJri, alderdi horretakoa baita Gotzone Sagardui Osasun sailburua, Osakidetzako arduradun nagusia eta, beraz, arduradun politikoa gatazka honetan: iraingarria eta lotsagarria iruditzen zaigu zuen jarrera. Urtebete baino gehiago irekita daraman lan-gatazka baten aurrean, Osasun Sailak beste alde batera begiratu du, langileekiko erabateko axolagabekeria eta mespretxua erakutsiz; Osakidetzako Zuzendaritzak luzatu dizkiogun bilera-eskaera formalei ez die erantzun, zakarrontzian amaitu baitute. Sagardui andrea kide den alderdiak ez diezagula orain botoa eskatu; erakutsitako bihozgabetasunak agerian uzten du langile klasearen arazoekiko kezka gutxi edo batere ez duela alderdi horrek. Gogoan hartuko dugu. Baina argi gera dakizuela eta ez izan zalantzarik; ez gara geldituko duela hamarkada batzuk lortutakoari eutsi eta mantendu arte, alegia, Osakidetzako langileekiko lan-baldintzak homologatu arte. 

LAB-UGT-CCOO-ESK