publicidad

Ekonomia zirkularra, natura imitatuz / Economía circular, imitando a la naturaleza

Comunicado del aula de la naturaleza del jardín botánico. Gaur ekonomiaz arituko gara, eta kontsumo estrategiak definitzeko erabiltzen diren bi kontzeptutatik hasiko gara:

"Ekonomia lineala". "EROSI, ERABILI ETA BOTA” ereduan oinarrituta, onura ekonomikoa lortzeko kontsumoa sustatzeko estrategia bat da. Bertan, zaharkitze programatua onartzen da, produktu asko (gailu elektronikoak, etxetresna elektrikoak, oinetakoak, arropa, testuliburuak) aldez aurretik ezarritako epean hondatu edo zaharkituta gera daitezen eta, horrela, erosi/bota/erosi zikloa jarrai dadin. Ondorioz, hondakin kopuru handiak sortzen dira. Eredu jasangarria iruditzen zaizu?

"Ekonomia zirkularra". Estrategia honetan, onura ekonomikoak eta ingurumenekoak hartzen dira kontuan, lehengai naturalen erabilera eta hondakinen sorrera murriztuz, produktuen bizitza erabilgarria luzatuz eta hondakinak beste ekoizpen-prozesu batzuetako lehengai gisa erabiliz.

Ekonomia zirkular batean, baliabide natural berriztagarriak edo errendimendu handiagokoak gehiegikeriarik gabe erabiltzearen alde egiteaz gain, materialak aprobetxatzeko zirkuluak sortzean eta hondakinen sorrera ahalik eta gehien murriztean datza, baita helburu gisa 0 hondakin finkatzean ere. Naturari erreparatzen badiogu, sare trofikoekin aldera daitekeen estrategia da, ezta?

Ekonomia zirkularraren oinarrizko printzipioa materialak eta produktuak ahalik eta denbora luzeenean erabiltzea dela esan daiteke. Beraz, onura ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak lortzen dira. Ekoizpen-prozesuetan kostuak aurreztea (ur eta energia gutxiago kontsumitzea, gastua egin beharrean diru-sarrerak sortzen dituen hondakinen kudeaketa lehengai gisa erabiltzea, etab.), berotegi-efektuko gas-isurketa gutxiago, berrikuntza, ingurune osasungarriagoak, etab.

EKONOMIA ZIRKULARRA PRAKTIKATU

Gure etxean ere ekonomia zirkularragoa aukeratu dezakegu, besteak beste, energia eta ura arduraz kontsumitzea, ekonomia-eredu horren alde egiten duten enpresen produktuak erostea edo lau R erregelaren arauei jarraitzea:

  • MURRIZTU (Reducir): ontziratu gabeko elikagaiak kontsumitzea, garbigailua edo plater-ikuzgailua karga beteta duenean jartzea, bainatu beharrean dutxatzea, erabiltzen ez direnean argiak itzaltzea...

  • BERRERABILTZEA (Reutilizar): objektuei bigarren bizitza bat ematean datza, hala nola inprimatutako orrien beste aldea, poltsak eta ontziak beste gauza batzuetarako erabiltzea.

  • KONPONDU (Reparar): pentsatu al duzu inoiz konponketa txiki batekin baliagarriak izan daitezkeen baina botatzen ditugun gauzetan?Batzuetan, kable solte bat baino ez da; beste batzuetan, itsasgarriarekin, ia ez litzateke nabarituko hautsita dagoenik...

  • BIRZIKLATZEA (Reciclar): dakigunez, garrantzitsua da gure etxeetan sortzen dugun zaborra birziklatzea, gero beste bizitza bat eman ahal izateko.

Birziklatu aurretik, eman buelta bat aukera berriei: hala nola, partekatzea, alokatzea, berritzea...

Ondo pasatueta ekonomia zirkularrean lagundu nahi duzu? Jarraian etxean esne brik batekin txanpon polsta bat egiteko pausuak uzten dizkizugu. Probatu, erabili sormena eta pertsonalizatu nahi duzun erara!

Ingurumena zenbat eta gehiago zaindu, orduan eta osasungarriagoa da bizi garen ingurunea, eta hobeto gure bizi-kalitatea.
Hoy hablamos de economía y empezamos por dos conceptos utilizados para definir dos estrategias de consumo:

Economía lineal. Basada en un modelo de “COMPRAR, USAR y TIRAR” es una estrategia encaminada a promover el consumo para obtener beneficio económico. En él se admite la obsolescencia programada para que muchos productos (dispositivos electrónicos, electrodomésticos, calzado, ropa, libros de texto…), en un plazo de tiempo prefijado, se estropeen o queden obsoletos y así continuar el ciclo comprar-tirar-comprar. Como resultado se generan grandes cantidades de residuos. ¿Te parece un modelo sostenible?

Economía circular”. Es una estrategia en la que se tienen en cuenta tanto beneficios económicos como ambientales, reduciendo el uso de materias primas naturales y la generación de desechos, alargando la vida útil de los productos y utilizando desechos como materia prima de otros procesos productivos.

En una economía circular, además de apostar por el uso sin abuso de recursos naturales renovables o de mayor rendimiento, consiste en crear círculos de aprovechamiento de los materiales y reducir al máximo la generación de residuos, incluso fijando como meta 0 residuos. Si nos fijamos en la naturaleza, es una estrategia comparable a las redes tróficas ¿no te parece?

El principio básico de la economía circular se puede decir quees aprovechar al máximo el uso de los materiales y productos durante el mayor tiempo posible. De modo que, se obtienen tanto beneficios económicos como ambientales y sociales. Ahorro de costes en los procesos productivos (menos consumo de agua y energía, la gestión de desechos que genera ingresos en lugar de gasto al ser utilizados como materia prima, etc…), menos emisiones de gases efecto invernadero, innovación, entornos más saludables, etc…

PRACTICA LA ECONOMÍA CIRCULAR

En nuestro hogar también podemos optar por una economía más circular, con acciones como hacer un consumo responsable de energía y agua, comprar productos de empresas que apuestan por este modelo de economíao seguir la regla de las cuatroR:

  • REDUCIR: con acciones como consumir alimentos que no vengan envasados, poner la lavadora o el lavavajias con la carga llena, ducharte en vez de bañarte, apagar luces cuando no se estén utilizando...

  • REUTILIZAR: se trata de dar una segunda vida a los objetos, como utilizar la otra cara de las hojas impresas, bolsas, y envases para otros usos.

  • REPARAR: ¿te has parado a pensar la de cosas que tiramos y con un pequeño arreglo seguirían siendo útiles? A veces sólo es un cable suelto, en otras ocasiones con pegamento apenas se notaría que se había roto…

  • RECICLAR: como sabemos es importante reciclar la basura que generamos en nuestras casas para que después se le pueda dar otra vida.

Antes de reciclar, dále una vuelta a nuevas opciones como: compartir, alquilar, renovar...

¿Quieres pasar un buen rato y contribuir a la economía circular?Aquí tedejamos comohacer un monedero con un bric de leche, de manera fácil.¡Pon a prueba tu creatividad y personallizala como quieras!

Cuanto más cuidemos el medio ambiente, más saludable es el entorno en el que vivimos y mejor nuestra calidad de vida.


                  * Enlace al texto en la web de origen
Este texto es un comunicado del aula de la naturaleza del jardín botánico