publicidad

EH Bildu denuncia que la "pésima gestión" del Ayuntamiento deja cientos de niños sin colonias de verano

Barakaldo, 22 may 2024. EH Bildu ha denunciado que "cientos de niñas y niños se quedan fuera" cada año del programa de talleres de verano del Ayuntamiento —las denominadas "colonias urbanas"— debido a la "pésima gestión" que realiza el Gobierno formado por PNV y PSE, y específicamente la concejala de Cultura, Nerea Cantero (PNV). Ante esta situación, ha exigido más plazas para atender la demanda de las familias con problemas de conciliación porque trabajan mientras los hijos están de vacaciones.

Archivo

Comunicado de EH Bildu

EH BILDUK HIRI UDALEKUEN ESKAINTZA ESKASA SALATU DU ETA ESKAERARI ERANTZUTEA ESKATU DU

EH Bilduk Barakaldoko familia askotan sortutako ezinegona azpimarratu du, Udalak antolatutako hiri-udalekuetarako plazarik ez dagoelako. Udalean egindako agerraldian, María Solarrek eta Koldo Plazasek, alderdi subiranistako eta ezkerreko zinegotziek, gai honetan udalak egindako kudeaketa kaskarra salatu dute, izan ere, egun dagoen eskaintzak ez du Barakaldoko familien eskaera zabala betetzen. EH Bilduko bozeramaileak ziurtatu du berriro ere EAJk eta PSEk ez dituztela beren erantzukizunak betetzen, eta udan uztartze arazoak dituzten dozenaka familia alboratu dituztela.

Solarrek ziurtatu duenez, hiri-udalekuek funtsezko eginkizuna betetzen dute Barakaldoko ehunka haurren garapenean, eta familia-bateragarritasuna errazten dute, egungo gizartean hain garrantzitsua baita. Horregatik, administrazio publikoak herritarren behar horri erantzun behar dio, kalitatezko zerbitzu publiko bat ziurtatuz.

Alderdiko bozeramaileak esan du “familien kezka ulertzen duela; egun horietan, oraindik gurasoak lanean ari direla, euren seme-alabekin zer geratatuko den ez baitakite. Inkoherentzia hau gero eta agerikoagoa da, udalerri mugakideetan ez baita arazo hori gertatzen, inguruko herrietan udal-agintariek eskubide hori bermatu dutelako. Eta galdetzenda: zergatik gertatzen da hau Barakaldon? Zergatik ez dago Barakaldon borondate politikorik herritarrok dugun hau betetzeko?

Maria Solarrek beste errealitate batzuk ekarri ditu gogora. “Inguruko herrietan, adibide baliagarriak ditugu. Portugaleten, Basaurin eta Leioan, besteak beste, eskaintza handiagoa da. Bestalde, Muskizko Udalak ziurtatu du ahalegina egingo duela izena eman duten haurrak plazarik gabe gera ez daitezen. Gainera, udalerri honek egindako eskaintza zabalagoa da, 16 urte bete arte.”

Bestalde, Koldo Plazasek ziurtatu du Barakaldoko eskaintza ez dela nahikoa. Kontuan izan behar dugu gure herrian 3 eta 5 urte bitarteko ikasleak 1.995 direla eta 6 eta 12 urte bitartekoak 5.350. Barakaldok eskaintzen duen plaza-kopuruarekin, udalerriko haurren % 11k baino ez luke jasoko zerbitzu hori.

Plazasek gaineratu du, erantzun gabeko eskaera horren aurrean, batzuetan herriko kolektiboak (aisialdiko talde gehienak) direla egoera hori arintzen laguntzen dutenak. Hala ere, ez da nahikoa. Horiek antolatutako jardueretan kanpoan geratzen diren neska-mutilen kopurua ere handia baita. Urtero, ehunka haur geratzen dira Hiri Udalekuak programatik kanpo. Izan ere, 2023an 1.000 haur inguru plazarik gabe geratu ziren, eta 2018tik plazak ez dira handitu”.

Azkenik, zinegotzi subiranista eta ezkertiarrak ziurtatu du “egoera ahulean bizi diren haurrentzat uda garai gogorra izan daitekeela. Eskolarekiko lotura galtzen dute, horrek dakarren guztiarekin: irakaskuntza-ikaskuntza prozesua etetea, ikaskideekiko harremana gelditzea, euskararekiko harremana galtzea.” Plazasek gaineratu duenez, “lotura hori galtzeak ahultasun-egoera hori larriagotu dezake. Beraz, ezinbestekoa da ikasle guztiek beren ikaskuntza-prozesua udan jarraitu ahal izatea (nahiz eta hezkuntza ez-formala izan), euskararekiko loturari eustea, harreman eta gaitasun sozialak garatzen jarraitzea, azken batean ondo pasatzea, udalekuek dituzten onura guztiak jasotzea.

Arazoa ekonomikoa izango ez litzatekeenaren ebidentziaren aurrean, Koldo Plazasek gogorarazi du “udan hiri-udalakuen kontratua 260.000 eurokoa dela, eta kopuru hori guztiz onargarria dela Barakaldoko Udalaren diru-kutxarako”, María Solarrek adierazi du “ezinbestekotzat jotzen dugula hiri-udalekuen eskaintza handitzea. Garaiz gabiltza. Barakaldoko gazteengan inbertitzea erantzukizun politikoa delako eta Gobernu Taldeak erantzun behar diolako. Hiri Udalekuek konpromiso eta inbertsio handiagoa behar dute. Eta hala eskatuko diogu formalki Nerea Cantero zinegotzi arduradunari.”

****

EH BILDU DENUNCIA LA INSUFICIENTE OFERTA MUNICIPAL DE COLONIAS URBANAS Y EXIGE RESPONDER A LA DEMANDA

EH Bildu Barakaldo ha hecho eco del malestar suscitado en numerosas familias barakaldesas ante la falta de plazas para las colonias urbanas organizadas por el Ayuntamiento. En una comparecencia realizada en el consistorio, María Solar y Koldo Plazas, concejales de la formación soberanista y de izquierdas, han denunciado la pésima gestión municipal en esta materia, al constatar que la oferta existente no cumple con la amplia demanda de las familias barakaldesas. La portavoz de EH Bildu ha asegurado que “nuevamente, PNV y PSE no cumplen con sus responsabilidades, y dejan a decenas de familias con problemas de conciliación en el periodo estival”.

Solar ha asegurado que las colonias urbanas “cumplen un papel fundamental en el desarrollo de cientos de niñas y niños de Barakaldo, y facilitan la conciliación familiar, tan importante en la sociedad actual. Por ello, la administración pública debe responder a esta necesidad de la ciudadanía asegurando un servicio público de calidad”. 

La portavoz de la formación ha dicho entender “la preocupación de aquellas madres y padres que en estos días no saben bien que pasará con sus hijas e hijos al comienzo del verano, cuando todavía deban trabajar. Es creciente su incomprensión, porque en municipios limítrofes no se da este problema, porque en pueblos cercanos los mandatarios municipales han asegurado este derecho. Y se preguntan, ¿por qué sucede esto en Barakaldo? ¿Por qué en Barakaldo no hay voluntad política para cumplir con esta necesidad que tenemos la ciudadanía?”

María Solar ha recordado otras realidades. “En los pueblo de alrededor, tenemos ejemplos válidos. En Portugalete, Basauri y Leioa, entre otros, la oferta es mayor. Por otro lado, el Ayuntamiento de Muskiz ha asegurado que hará un esfuerzo para que ningún niño o niña inscrita se quede sin plaza. Además, la oferta realizada por este municipio es más amplia, hasta los 16 años. 

Por su parte, Koldo Plazas ha asegurado que “la oferta en Barakaldo es a todas luces insuficiente. Tengamos en cuenta que en nuestra localidad, el número de alumnos y alumnas entre 3 y 5 años es de 1.995, y entre 6 y 12 años es 5.350.  Con el número de plazas que oferta Barakaldo, sólo el 11% de las niñas y niños del municipio recibiría este servicio”. 

Plazas ha añadido que, “ante esta demanda no atendida, en ocasiones son los colectivos del pueblo (grupos de tiempo libre en su mayoría), los que ayudan a paliar esta situación. No obstante, no es suficiente. El número de niñas y niños que se quedan fuera en las actividades organizadas por éstos es también elevado. Cada año, cientos de niñas y niños se quedan fuera del programa Hiri Udalekuak. De hecho, el 2023 cerca de 1.000 niñas y niños se quedaron sin plaza. Y desde 2018 las plazas no han aumentado”.

Por último, el concejal soberanista y de izquierdas ha asegurado que “para las niñas y niños que viven en situación de vulnerabilidad el verano puede ser una época dura. Pierden el vínculo con la escuela, con todo lo que ello conlleva: interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje, detener la relación con las y los compañeros de clase, perder la relación con el euskera”. Plazas ha añadido que “La pérdida de este vínculo puede agravar esta situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es imprescindible que todos los alumnos y alumnas puedan continuar su proceso de aprendizaje en verano (aunque sea una educación no formal), que mantengan su vinculación con el euskera, que sigan desarrollando relaciones y capacidades sociales, que se diviertan… en definitiva, que reciban todos los beneficios que unas colonias tienen”.

Ante la evidencia que el problema no sería de índole económico, Koldo Plazas ha recordado que el contrato de las colonias urbanas en el período de verano es de 260.000 euros, cantidad totalmente asumible para las arcas del Ayuntamiento de Barakaldo, María Solar ha afirmado que “consideramos imprescindible aumentar la oferta de las Colonias Urbanas. Estamos a tiempo. Porque invertir en los y las más jóvenes de Barakaldo es una responsabilidad política a la que deben responder el Equipo de Gobierno. Hiri Udalekuak requiere de mayor compromiso e inversión. Y así lo solicitaremos de manera formal ante la concejala responsable Nerea Cantero”.

En Barakaldo, a 21 de mayo de 2024