publicidad

Los usuarios de Renfe pueden desde el 17 de julio usar el mismo billete en toda la red de Cercanías

Barakaldo, 15 jul 2023. Los usuarios de Renfe pueden a partir de este 17 de julio usar sus billetes de Cercanías indistintamente para cualquiera de las líneas de tren: C-1 (Bilbao-Santurtzi), C-2 (Bilbao-Muskiz), C-3 (Bilbao-Orduña) y C-4 (Bilbao-Balmaseda/La Calzada). Esta "integración tarifaria" no supone un incremento de tarifas sino que los nuevos billetes tendrán "el menor precio" de un mismo número de zonas recorridas.

Comunicado de Renfe
A partir del lunes 17
Renfe implanta la integración tarifaria en el núcleo de Cercanías de Bilbao
 • La medida beneficiará a los clientes de Cercanías al fijar para un mismo número de zonas recorridas el menor precio.
 • Un único título de transporte será válido para desplazarse en toda la red en la misma zona.
 • El abono gratuito vigente se podrá utilizar indistintamente en la C-1, C-2, C-3 y C-4.

A partir del próximo lunes 17 de julio, se va a llevar a cabo la integración tarifaria en el núcleo de Renfe Cercanías, quedando así una única red de Cercanías, núcleo de Bilbao, compuesta por las líneas C-1 (Bilbao-Santurtzi), C-2 (Bilbao-Muskiz), C-3 (Bilbao-Orduña) y C-4 (Bilbao-Balmaseda/La Calzada). Gracias a esta actuación, los títulos de transporte que se van a comercializar serán los mismos para las Cercanías de ancho métrico (antigua Feve) y para las Cercanías de ancho convencional. Por ello, se podrán utilizar indistintamente en el conjunto de Cercanías de Renfe en Bilbao.

La integración tarifaria no implica, en ningún caso, un incremento de tarifas. Al contrario, para los títulos de transporte que se comercialicen a partir del lunes, se implantará para un mismo número de zonas recorridas, el menor precio. Así, los títulos de transporte comunes y condiciones son las siguientes:
 • Billete Sencillo: un solo viaje válido para el mismo día y hasta dos horas siguientes a su emisión.
 • Ida y Regreso: válido para realizar dos viajes en la fecha figurada en el billete. El trayecto de ida es válido durante las dos horas siguientes a la compra del billete y el de regreso se podrá realizar en el día o a lo largo del siguiente.
 • Barik: Idénticas condiciones que hasta la fecha.
(Abonos Mensuales y Bonotren suspendida su venta durante el periodo de validez del Abono recurrente.)
 
Abono gratuito
La implantación de la integración tarifaria en el núcleo de Cercanías de Bilbao no modifica las condiciones de uso ni la validez del abono gratuito actualmente vigente. La homogeneización de las tarifas sí permitirá el uso de un mismo abono para las cuatro Cercanías, sin necesidad de solicitar dos abonos distintos como hasta ahora.

Es decir, una persona que actualmente es titular de un abono gratuito en las Cercanías con destino Santurtzi, Muskiz u Orduña, podrá viajar con ése mismo abono gratuito en las Cercanías con destino Balmaseda/La Calzada.

--

Uztailaren 17tik aurrera
Renfek tarifen integrazioa ezarri du Bilboko Aldirietako gunean
 • Aldirietako bezeroek erabili ahalko dute neurria, preziorik txikiena ezarriko baita zeharkatutako zona kopuru berbererako.
 • Garraio txartel bakarrarekin zona berean sare osoan mugitu ahalko da.
 • Indarrean dagoen doako bonua C-1, C-2, C-3 eta C-4 lineatan erabili ahalko da, berezitasunik gabe.
 
Datorren astelehenetik aurrera, uztailak 17, tarifa integrazioa aplikatuko da Renfe Aldirietako gunean; hala, Aldirietako sare bakarra eratuko da, Bilbo gunea, eta C-1 (Bilbo-Santurtzi), C-2 (Bilbo-Muskiz), C-3 (Bilbo-Urduña) eta C-4 (Bilbo-Balmaseda/La Calzada) zerbitzuek osatuko dute. Jarduketa horri esker, merkaturatuko diren garraio txartelak berberak izango dira zabalera metrikoko Aldirietako zerbitzuetarako (Feve zaharra) zein ohiko zabalerako Aldirietako zerbitzuetarako. Horregatik, nahieran erabili ahalko dira Bizkaian Renferen Aldirietako zerbitzuen multzoan.

Tarifen integrazioak ez du, inolaz ere ez, tarifak igotzea ekarriko. Aitzitik, astelehenetik aurrera merkaturatuko diren garraio txartelen kasuan preziorik txikiena ezarriko da zeharkatutako zona kopuru berbererako. Hala, garraio txartelak eta baldintzak honako hauek izango dira: 
 • Txartel arrunta: bidaia bakarra egun bererako eta txartela eman eta hurrengo bi orduetan.
 • Joan-etorria: txartelean ageri den datan bi bidaia egiteko baliagarria. Joaneko bidaia txartela erosi eta hurrengo bi orduetarako da baliagarria, eta itzulerakoa, berriz, egunean zehar edo hurrengo egunean egin beharko da.
 • Barik: Orain arteko baldintza berberak.
Hileko bonuak eta Bonotren: Une honetan ez dago salgai, doako bonua dela eta.
 

Doako bonua
Bilboko Aldirietako gunean tarifa bakarra ezartzeak ez du aldaketarik ekarriko ez erabilera baldintzetan, ez une honetan indarrean dagoen doako bonuaren baliagarritasunean. Tarifak homogeneizatzeari esker, bonu berbera erabili ahalko da Aldirietako lau lineatan, orain arte bezala bi bonu eskatu beharrik gabe.

Hau da, gaur egun Aldirietan doako bonuaren titularra den pertsona bat Santurtzi, Muskiz edo Urduñara badoa, doako bonu horrekin bidaiatu ahalko du Aldirietan Balmaseda/La Calzadara.