Opinión / Eguzki / El Gobierno municipal permitirá que la VSF atraviese Gorostiza

Cartel de Eguzki

Por Eguzki Barakaldo

Barakaldo, 21 may 2019. El Gobierno municipal ha dado por buena la doble propuesta realizada por el Gobierno Vasco para el trayecto de la Variante Sur Ferroviaria. A pesar de que ambas generarán graves afecciones a uno de los pocos enclaves naturales que quedan en nuestro municipio, Gorostiza.

La primera propuesta, a la cual no se oponen, supondría la construcción de un falso túnel bajo el río Castaños que atravesaría Gorostiza. Para llevar a cabo esta obra, sería necesario desviar el río e incluso secarlo durante un año y medio. Conviene recordar que el río Castaños, a su paso por Gorostiza, es el hábitat natural del Pez Espinoso (Gasterosteus aculeatus), especie catalogada por el Gobierno vasco como “Vulnerable”. Además, de las afecciones medio ambientales, estarían la transformación del paisaje, molestias a los habitantes de la zona, coste económico, etc.

La segunda propuesta, desgraciadamente la más factible, supondría la construcción de un viaducto, cuyo trazado se situaría entre las casas de Gorostiza, rozando incluso alguna de ellas y la presa del pantano. Esto supondría, volver a perforar la cordillera Sasiburu y sumar una nueva barrera visual (saldría en viaducto) a la que ya supone la infrautilizada Super Sur. No debemos olvidar que al perforar los montes corremos el riesgo de provocar inestabilidades del terreno, alteraciones en los sistemas hídricos subterráneos, etc., además, las infraestructuras lineales suponen, la fragmentación de los hábitats, barreras para el paso de las diferentes especies, contaminación acústica, etc.

“Es una barbaridad para el medio ambiente de nuestro municipio” decía Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo en el ya lejano, para ella al menos, año 2015. Pero tan solo año y medio después, en el año 2017, Amaia calificaba la Variante Sur Ferroviaria como; “proyecto muy esperado para el desarrollo sostenible de la comarca”. Suponemos que este cambio de opinión se da tras recibir las directrices de altos cargos del partido al que pertenece, el PNV-EAJ.

La alcaldesa, además de mentir y no defender los intereses de su pueblo, hipoteca medio ambientalmente nuestro pulmón verde, demostrando una sumisión total a su partido. A esto hay que añadirle, que ha olvidado la promesa que hizo al conseguir la alcaldía de trabajar codo con codo con los agentes implicados e interesados en este proyecto. Ya que la mesa de trabajo creada para tratar este proyecto ha sido claramente ninguneada.

Eguzki, junto a la plataforma Barakaldo Naturala entregamos dos alternativas, (ambas soterradas desde el Super Puerto) al proyecto presentado por las instituciones. Estas alternativas fueron fruto del trabajo realizado gracias a una subvención municipal del propio ayuntamiento del Barakaldo en el que participaron mayoritariamente; la empresa de gestión de proyectos medio ambiental Equinoccio Natura, docentes de la UPV expertos en el ámbito ferroviario y la empresa de ingeniería Urakbidetaldea. Estas propuestas, puestas a disposición de las instituciones, son más sostenibles desde el punto de vista, medio ambiental, económico y social. Destacar entre los veneficios a la ciudadanía que en el trazada se contempla el soterramiento de las paradas de tren de Desertu Barakaldo, Portugalete, Sestao y todas las estaciones de tren de Meatzaldea).

Con nuestra alternativa aseguraríamos el servicio de cercanías seguramente hasta mejorándolo en sus frecuencias, soterrando o ubicando las estaciones dentro de los municipios, quitando al mismo tiempo los pasos a nivel tan peligrosos para sus vecinos.

Eguzki hace un llamamiento al pueblo de Barakaldo y municipios afectados, para paralizar este diseño despilfarrador económicamente y destructor de nuestro castigadísimo pulmón verde.

Al mismo tiempo, exigimos a Amaia del Campo y su partido que no obstaculice lo aprobado en pleno el 29 de Noviembre por la mayoría de la corporación municipal ya hace tres meses, y trabaje por la ampliación del Biotopo de Galdames hasta nuestro municipio, no poniendo burdas excusas porque de sobra sabe todas las ventajas y beneficios sociales y de bienestar que tienen este tipo de protecciones medio ambientales.

Pedimos a las y los Barakaldesas/es que en las elecciones municipales del 26 de Mayo tengan en cuenta que de votar al PNV de Amaia del Campo y a los partidos que hasta ahora no se han opuesto a este proyecto, no habrá oposición alguna sino pleitesía a la destrucción de nuestro pulmón verde, habiendo sido publicado el pasado 28 de Mayo en el BOE el ''Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao".

PNV-PSOE-PP, ¡BASTA YA DE DESTRUIR Y SAQUEAR NUESTROS ULTIMOS ESPACIOS NATURALES!

Eguzki Barakaldo
20 de mayo de 2019

Barakaldo Udal Gobernuak hegoaldeko tren saihesbea Gorostiza zeharkatzea baimenduko du

Udal Gobernuak ontzat eman du Eusko Jaurlaritzak egindako proposamen bikoitza Hegoaldeko Tren Saihesbidearen ibilbiderako. Nahiz eta biek gure herriko gune natural bakarrenatakoari, Gorostiza, erasan larriak sortu. Lehenengo proposamena, ez daude honen kontra, Castaños ibai azpian tunel faltsu baten eraikitzea suposatuko luke, Gorostiza zehartuko lukeena. Obra hau gauzatzeko, beharrezkoa litzateke ibaia desbideratzea edota urte eta erdi batean lehortu. Castaños ibaia Gorostizatik igarotzean, Arrain Hiruarantzaren (Gasterosteus aculeatus) habitat naturala dela gogoratzea komenigarria litzateke. Eusko Jaurlaritzak espezie hau “espezie kaltebere” bezala katalogatua du. Ingurugiro erasanez gain, paisaiaren eraldaketa, inguruko biztanleei sortutako eragozpenak, koste ekonomikoa, etabar egongo lirateke.

Bigarren proposamena, zoritxarrez egingarriena, zubibide baten eraikuntza suposatuko luke, bere ibilbidea Gorostizako etxeen artean kokatuko litzateke, hauetako baten bat urratuz eta urtegiko presa. Sasiburuko mendikatea berriro zulatzea eta beste ikuspegi langa bat (zubibidera irtengo litzateke) ezartzea suposatuko luke, erabiliko gabeko Super Surrari batuko litzaioke. Ez dugu ahaztu behar, mendiak zulatuz lurrazalean ezengorkotasunak sortzeko arriskua dugula, lurrazpiko sistema hidrikoen aldaketak, etabar. Horrez gain, azpiegitura linealak habitaten zatikatzea, espezie desberdinen igarotzeari hesiak, kutsadura akustikoa, etabar dakartza.

“Gure udalerriko ingurugiroarentzat astakeria bat da” esaten zuen Amaia del Campok Barakaldako alkatesak, urrun daukagun, baina berarentzat ez hainbeste 2015.urtean. Baina urte eta erdi beranduago, 2017.urtean, Amaiak Hegoaldeko Tren saihesbideari buruz esaten zuen; “eskualdeko garapen jasangarrirako itxaron dugun proiektua da”. Iritzi aldaketa hau bere alderdiko, EAJ-PNVko goi-karguek emandako jarraibideak jaso eta gero iritsi zela suposatzen dugu.

Alkatesa, gezurra esateaz gain eta bere herriko interesak ez defendatzeagatik, gure birika berdea eta ingurugiroa hipotekatzen du, bere alderdiaren mendekotasuna erakutsiz. Honi gehitu behar diogu, proiektu honetan inplikatutako eragile eta interesatuekin elkarrekin lanean arituko zela agindu zuen alkatetza lortzean. Proiektu hau tratatzeko sortutako lan mahaia argi eta garbi gutxietsia izan da.

Eguzki, Barakaldu Naturala plataformarekin batera, instituzioek aurkeztutako proiektuari bi aukera entregatu genizkion (biak Super Portutik lurperatuta). Bi aukera hauek Barakalduko Udalak emandako diru laguntza bati esker gauzatu ahal izan ziren. Bertan parte hartu zuten: Equinoccio Natura ingurugiro proiektuak kudeatzen dituen empresa, trenbide eremuan adituak diren EHUko irakasleak eta Urak bide taldaldea injenieritza empresa. Proposamen hauek instituzioen esku jarri ziren, ingurugiro, ekonomia eta gizarte ikuspegitik jasangarriagoak dira. Estas propuestas, puestas a disposición de las instituciones, son más sostenibles desde el punto de vista, medio ambiental, económico y social. Aipatu behar da herritarrentzat onurak ekarriko zituela ibilbidean Desertu Barakaldo, Portugalete, Sestao eta Meatzaldeko geltoki guztiak lurperatzea aurreikusten zela.

Gure alternatibarekin, “Cercanias”-eko zerbitzuaren maiztasuna ziuraki hobetuko litzatekeela segurtako genuke, lurperatuz edo geltokiak udalerri barruan kokatuz, aldi berean, hain arriskutsuak diren trenbide-pasaguneak kenduz.

Eguzkik dei egiten die Barakaldoko herriari eta kaltetutako udalerriei, ekonomikoki xahutzaile eta gure birika berdearentzat suntsigarria den diseinu hau geldiaraztera.

Aldi berean, Amaia del Campo eta bere alderdiari azaroren 29ko plenoan udalbatzaren gehiengoak onartutakoa ez oztopatzea eskatzen diogu eta Galdameseko Biotopoaren gure herrirainoko hedapenean lan egin dezala, aitzakiarik jarri gabe, soberan dakizkielako horrelako ingurugiroak babestea dakartzan gizate eta ongiazate onurak.

Barakaldotarrei maiatzaren 26ko udal hauteskundeetan Amaia del Camporen EAJri eta proiektuaren kontra ez dauden alderdiei bozkatzeak, ez dela inolako aurkakotasunik izango, soilik gure birika berdea suntsituko dutela, maiatzaren 28ko BOEan “Bilnoko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen Azterketa Informatiboa” argitaratua izan da.


EAJ-PSOE- PP GURE AZKEN GUNE NATURALAK SUNTSITZEAZ ETA LAPURTZEAZ ASKI DA!!!


Eguzki Barakaldo
2019-5-20

Opinión / Eguzki / El Gobierno municipal permitirá que la VSF atraviese Gorostiza Opinión / Eguzki / El Gobierno municipal permitirá que la VSF atraviese Gorostiza Reviewed by Barakaldo Digital on 21.5.19 Rating: 5
Con la tecnología de Blogger.