publicidad

El Gobierno Urkullu defiende como el Ejecutivo de Patxi López que el agua de Oiola es "apta"

 El Ejecutivo (PNV) reconoce de nuevo que encuentra de dónde sale la contaminación por lindane  El Gobierno Urkullu mantiene la misma posición de el Ejecuto de Patxi López (PSE)  "Le corresponde al Ayuntamiento de Barakaldo decidir si se usa el embalse de Oiola y nosotros entendemos que el agua es apta para el consumo", dice el consejero de Salud • Bildu, PP e IU rechazan el uso del agua hasta encontrar y terminar con el foco contaminante 
El agua del pantano de Oiola, que ha vivido varios episodios de contaminación por lindane al menos desde 2008, cumple las regulaciones y el Gobierno Vasco "ha hecho lo adecuado" en los últimos años en relación a este caso. Estos argumentos ya los daba el Ejecutivo de Patxi López (PSE) y ahora los defienden los nuevos responsables de Salud y Medio Ambiente del Gobierno de Íñigo Urkullu y ello que pesar de que su propio partido, el PNV, ha defendido en el Ayuntamiento de Barakaldo que no se permitiera el uso de este agua hasta localizar el origen del problema. "El agua cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los estándares de calidad establecidos en la normativa europea y estatal", ha afirmado en el Parlamento Vasco el consejero de Salud, Jon Darpón, tras sostener que "desde el 10 de octubre del 2010 no ha habido ninguna detección de HCH (lindane)" en las aguas superficiales del embalse.

Archivo |
> 22/03/2013. Denuncian el intento de reducir los mecanismos de prevención en el consumo del agua de Oiola
> 06/03/2013. EH Bildu pedirá en el Parlamento que Oiola quede fuera de la red de abastecimiento de Barakaldo
> 11/01/2013. El PSE decide la inminente reconexión de la red de agua al pantano donde se ha hallado lindane
> 17/12/2012. La Diputación ha vedado la pesca en el pantano de Oiola ante la alarma por detección de lindane
> 23/11/2012. El Ayuntamiento asegura que el agua del pantano de Oiola es "una de las de más calidad" de Bizkaia
> 22/11/2012.  Más de 20 asociaciones anuncian una queja ante Europa por el agua con lindane de Oiola
> 07/08/2012. Barakaldo presionó por dinero para reducir el control en Oiola un año antes de que apareciera lindane
> 30/03/2012. Barakaldo acuerda con el rechazo del PSE no recibir agua de Oiola hasta tener garantías de que no queda contaminación por lindaneTranscripción de la comparencia en el Parlamento Vasco
INGURUMENAREN ETA LURRALDE POLITIKAREN BATZORDEAK 2013KO MARTXOAREN 6AN EGINDAKO BILKURAREN HITZEZ HITZEKO

TRANSKRIPZIOA

Goizeko hamabiak eta bostean hasi da bilkura.

LEHENDAKARIAK (Beitialarrangoitia Lizarralde): Eguerdi on denoi.

Ekingo diogu gaurko Ingurumenaren eta Lurralde Politikako Batzordearen gai ordenari. Eta lehendabiziko puntuan, otsailaren 20an egin genuen bilkuraren aktaren irakurketa, hori baino gehiago, onespena. Pentsatzen dut irakurri dugula, ez dakit akta horretan ezer zuzentzekorik badagoen? Ez? Bale, ontzat emango dugu, orduan, akta.

Beraz, bigarren puntura pasako gara eta ya gaian sartuko gara.

Lehendabizi, Gobernutik etorri diren, Eusko Jaurlaritzatik etorri diren sailburu eta baita ere gainerako kideei ongi etorria ematea. Gaur ditugu gurekin Jon Darpón, Osasun Sailburua; Ana Oregi, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua; Miren Dorronsoro, Osasun Publikoko zuzendaria; eta José Antonio Galera, Ingurumeneko sailburuordea. Eguerdion, zuei ere.

Hain justu zen ere bigarren puntu hori, horixe delako, bai Osasun sailburuaren zein Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren agerraldia, Dani Maeztuk eskatuta, Euskal Herria Bildu taldearen izenean, eta Oiolako urtegiko uraren edateko egokitasunari buruzkoa.

Beraz, lehendabiziko, hamar minutuko txanda, Dani Maezturentzat aurkezpena egin dezan edo abiapuntu modura.

MAEZTU PEREZ jaunak: Egun on guztioi. Eskerrik asko, batzordeburu anderea. Eta, egun on eta eskerrik asko etortzegatik Oregi, Darpón, Dorronsoro eta Galera gobernukideei.

Nahiko labur egingo dut aurkezpena, ze, uste dut, bueno, gure agerraldi eskaera egiten genuen idatzi horretan azaltzen genuen zergatik eskatzen genuen zuen bion, edo Osasun sailburua eta Ingurumen sailburuaren agerraldi bateratua.

Uste dut, gainera, honez gero, badakizuela zein den Oiolako urtegian dagoen arazoa, alegia, edateko ura bihurtu daitekeen urtegi horretan agertutako HCHko isomeroen kutsadura, pestizidetan erabilitako osagai kimikoa ari garen HCH aipatzen dugunean.

Bai Osasun Sailak edateko uren osasuna parametroak ezartzen duen organoak, zein URA Agentziak kutsaduraren iturburua zehaztu behar duen organoak; zeresan handi dute gai honetan. Horregatik, Osasun eta Ingurumen sailburuen agerraldia eskatu dugu.

Eta, agerraldia eskatu dugu, uste dugulako gai honetan zuhurtzia printzipioa erabili behar dela irizpide nagusi bezala. Eta Oiolako urtegia ixteko edo, behintzat, edateko uraren hornikuntza saretik deskonektatzeko.

Osasun arriskuan jarri baino lehen, zuhurtzia; guretzako aplikatu behar da kasu honetan. Hau da, Oiolako ura edateko ur bezala ez onartu, arriskuagoa badagoelako. HCHko isomeroak agertu direlako Oiolako uretan eta hori errealitate bat da.

Eta, horregatik, hain zuzen ere, protokolo berezi bat, momentu honetan, ezarrita dago; eta 2008 urtetik hona, hainbat bider itxi da urtegia. Momentu honetan, itxita dago urtegia baina, behin baino gehiagotan, Barakaldoko Udalak argi utzi du kontsumorako zabaldu nahi duela berriro ere, eta  

Oiolako urtegian dagoen urak edateko ur bezala erabiltzea nahi duela Barakaldo udal herrian.

Eta gure galderak dira, eta protokoloak kale egiten baldin badu? Eta, zergatik protokoloan ezartzen diren nanogramoak HCHak nortzerako orduan eta ez beste batzuk? Eta, zergatik protokoloan ezartzen diren laginketa lanak eta ez beste batzuk? Adibidez, zergatik ez dira laginketak egiten urtegi sakonean dauden sedimentuetan eta ez gaur egun egiten den bezalaxe hormetan? Zergatik Lagorrigako errekastoa 50 litro segundoko emaria daukanean itxi, edo ez 45, edo ez 55? Ze enpresak egiten dituzte eralgiketa lanak? Hainbat galdera daukagu, eta zergatik egiten dugun hainbeste galdera; agerian uzteko arazo bat daukagula eta protokolo bat edukitzea ez duela inondik inora arriskua ezabatzen. Gaur egun ezin delako jakin zein den kutsaduraren iturburua, nahiz eta bere garaian UR Agentziak eta IHOBEk azterlan batzuk egin, ez zuten baina ezin izan zuten kutsadura iturria identifikatu, gaur egun ezin dugu jakin non dagoen kutsadura iturri hori eta, beraz, hor eragin eta ezabatu kutsadura hori. Eta, orduan, osasun publiko arazo baten aurrean gaude.

Hainbat herritarren osasun arriskuan jarri dezaken arazo baten aurrean gaude.

Eta, bukatzeko, azken galdera, azterketa gehiago egin behar dira? Eta eginez gero, posible izango litzateke inoiz jakitea zein den kutsaduraren iturburua? Ziurrenik, bat baino gehiago direnean kutsadura iturburuak? Ingurumen sailburuak erantzun digu eta Osasun sailburuak ere erantzungo digu; baina uste dut erantzuna badakigula, ez. Orduan, kutsadura egon badago, ez dakigu nondik datorren, beraz, ez dakigu zelan ezabatu eta bitartean baimenduko dugu ur hori kontsumitu daitekeela? Zuen azalpenak arreta handiarekin entzungo dugu baina egindako galdera guztiak bakar batean laburbildu ahal dira. Zuentzako, hau ez da zuhurtzia printzipio aplikatzeko adibide argi bat? Horren ondorioz, Oiolako urtegiak kontsumorako ur horniketaz haretik kentzeko? Besterik ez eta eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Orduan sailburuenak da txanda, beraiek antolatuko dute ordena, denbora. Zuena, biona bada hitza, beraz, nahi bezala.

OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra): Egun on guztioi, eskerrik asko señor Maeztu.

Bueno, antes de entrar directamente a las respuestas de las preguntas concretas que nos ha formulado, estamos convencidos que las actuaciones, tanto del Departamento de Salud, como del Departamento de Medio Ambiente, como en los diferentes organismos que han intervenido respecto al pantano de Oiola, pues han hecho lo adecuado. Entonces, si le parece oportuno vamos a contar un poquito la secuencia de las actuaciones realizadas desde el principio.

Así, en el mes de julio del 2008, dentro de la vigilancia especial que el Departamento de Salud realiza en los abastecimientos de la Comunidad Autónoma Vasca, vigilancia ordinaria, se detectaron niveles, ligeramente por encima de los valores legislados de isómeros, del HCH, (…) cloro, ciclo, (…).

Se encontró mayoritariamente isómero alfa en un nivel de 154 nanogramos litro, en una muestra recogida a la salida del depósito de la estación de tratamiento de aguas potables de Basatxu en el municipio de Barakaldo. Los niveles de isómeros beta y delta del HCH se encontraron por debajo de lo legislado, y no se detectó isómero gama.

Con carácter general conviene recordar que el sistema de control, vigilancia, información de la calidad de las aguas de consumo público de nuestra Comunidad, está regulada por el Decreto 178/2002.

Por su parte, los criterios sanitarios que deben cubrir, cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten el suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor, vienen recogidas en el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Esta normativa establece los mecanismos de autocontrol del gestor de abastecimiento, el control en el grifo de las personas consumidoras, y la vigilancia sanitaria para garantizar la salubridad, calidad y limpieza del agua de consumo. La vigilancia sanitaria de consumo humano, de acuerdo al artículo 19 del Real Decreto 140/2003, es responsabilidad de la autoridad sanitaria, en este caso, de la Dirección de Salud Pública del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco.

En el control de las aguas de consumo procedentes del embalse de Oiola, el departamento, en ejercicio de las competencias derivadas de esta normativa, hay intervenido en el incidente detectado en el 2008. Ante este caso, tras detectar unos valores paramétricos de HCH, superiores a lo prevista en el anexo 1, del citado real decreto, acordó la prohibición del uso humano del agua del citado pantano.

El departamento comunicó este hecho al Consorcio de Aguas de BilbaoBizkaia, que inmediatamente cerró la entrada de agua procedente de la ETAP de Basatxu, a la red de abastecimiento de Barakaldo.

En una primera investigación para aclarar cuál de todos los orígenes de agua que llegaban de la ETAP aportaba el HCH, se concluyó que era el embalse de Oiola, por lo que fue inutilizado de forma cautelar, hasta que se pudiera garantizar la calidad del agua con la máxima seguridad para la población, entre tanto, el abastecimiento se realizó desde captaciones alternativas.

A partir de ahí, se realizó un análisis de riesgo, siguiendo la metodología de la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, basada en metodologías, en métodos de modelización matemática, basados en los consumos de agua y exposición acumulada al HCH, en este caso.

Bien. En el análisis de riesgo para la salud de la población derivada del consumo del agua con HCH en las concentraciones encontradas en el pantano de Oiola, se concluyó que la posición estimada a los isómeros de HCH durante el periodo en el que puedo durar la contaminación del abastecimiento, como máximo tres meses, fue baja, sin riesgo significativo para la salud, y por debajo de los niveles considerados como seguros.

La determinación de HCH en la Red de Municipio de Barakaldo, por entonces, se realizaba cada tres meses, es por lo que nos permitió estimar que el máximo de tiempo podía haber durado ese periodo.

Con el objetivo de investigar la evolución de la contaminación y detectar el foco de HCH, se creó la Comisión de Seguimiento de la Contaminación para HCH en el embalse de Oiola, en la que participaban el Ayuntamiento de Barakaldo, el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, IOBE, la Agencia Vasca del Agua (URA), el Ayuntamiento de Trapagaran y el Departamento de Salud.

La Agencia Vasca de Agua (URA), e IHOBE, realizaron un estudio exhaustivo de la cuenca para conocer el foco de la contaminación y las circunstancias que pudieran favorecer la presencia del contaminante en el embalse. A pesar de los esfuerzos realizados, como ha planteado el señor Maeztu, no se pudo identificar exactamente el foco.

En aquel momento se trabajaba con dos hipótesis: la existencia de una correlación positiva entre las precipitaciones y la presencia de (?) HCH en el mismo, y además una tendencia decreciente del contaminante, es decir, un agotamiento del foco. No obstante, se hacía necesario un tiempo más largo de precipitaciones para corroborar la hipótesis.

A finales del año 2009 se creó una comisión técnica formada por técnicos del ayuntamiento de Barakaldo, del Consorcio de Aguas BilbaoBizkaia, de URA, y del departamento de Salud, para definir las condiciones y el protocolo para la incorporación del embalse al sistema de abastecimiento.

Esta comisión técnica, con las hipótesis de estudio realizadas por IHOBE y URA, valoraban las medidas preventivas más apropiadas para utilizar el agua del embalse para consumo. De esta manera se elaboró, como seguramente conocen, un protocolo de actuación para el uso del agua del embalse, que fue aprobado por la citada comisión en octubre de 2010.

Este protocolo estableció un caudal de seguridad en el arroyo que aportaba el HCH al embalse de Oiola, y para fijar el caudal de seguridad se tuvo en cuenta el histórico de crecidas y presencia de HCH en el embalse, de forma que el caudal que se fijó era aquel por debajo del cual era muy improbable que el HCH fuese movilizado. También se estableció la relación de muestreos semanales del agua del embalse para la determinación de HCH, pasando de determinaciones cada 3 meses a determinaciones semanales desde octubre del año 2010.

Se acordó, asimismo, que se superase el caudal de seguridad, y se colocó en el arroyo un caudalímetro que enviaba una señal en caso de superación del límite de seguridad, o si superaba la concentración de cada isómero individual del HCH a niveles superiores a 20 nanogramos litro se procedería al cierre cautelar del embalse para consumo público.

Como conocen, el margen de seguridad que se estableció es muy amplio entre lo que dicta el real decreto 140/2003, que establece un valor máximo admisible de 100 nanogramos litro de plaguicidas individuales en la red de distribución, y la concentración de 20 nanogramos litro que establecía el protocolo, con el objetivo de minimizar al máximo el posible riesgo de exposición a la población.

Esa comisión, según el protocolo para (?) el agua del pantano acordó posteriormente, en mayo de 2011, autorizar el uso del embalse de Oiola para consumo humano, al comprobar que el agua cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con los estándares de calidad establecidos en la normativa europea y estatal.

En la actualidad, tras dos años y medio de interrupción de la utilización del embalse de Oiola para abastecimiento… en la actualidad no, el 30 de mayo de 2011, tras dos años y medio de interrupción de la utilización del embalse de Oiola, el departamento de Salud autorizó de forma condicionada al cumplimiento del protocolo de actuación el uso del embalse para consumo.

Posteriormente, hubo una rotura en la conducción de llevó el agua del embalse a la (?), problema totalmente ajeno a la presencia, ausencia del HCH, y el embalse no se pudo utilizar hasta el mes de agosto de 2011. Con posterioridad, el 6 de noviembre de 2011, se comprobó que en cada uno de los puntos de control incluidos en el protocolo de actuación la medida de caudal en la estación de aforo de La Gorriga no había funcionado adecuadamente, por lo que la aportación del embalse a la (?) de Basatxu se volvió a cerrar como medida de seguridad.

Es importante señalar que se cerró por un fallo técnico en el caudalímetro y no por presencia de HCH, que no se volvió a detectar.

El embalse se ha mantenido cerrado a fecha de hoy, ya que en varias ocasiones se ha superado el caudal de seguridad. Se podría volver a utilizar en el momento en el que el ayuntamiento de Barakaldo lo solicite, siempre que se cumpla el protocolo de actuación.

El próximo día 20 de marzo se ha convocado de nuevo a la comisión de seguimiento para hacer una nueva valoración de la situación y revisar el protocolo de actuación. A esta comisión ha sido invitado un representante de la asociación ecologista Espitzua. Desde entonces, hasta la fecha de hoy, y a pesar de las fuertes lluvias de los últimos meses, no se ha dictado ninguna presencia de HCH en ninguna de las muestras del embalse.

Y sin más dejarle a la consejera de Medio Ambiente continuar con la exposición.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUAK (Oregi Bastarrika): Eskerrik asko, mahaiburu anderea; eskerrik asko, sailburua.

Bueno, ba, nire aldetik, nik uste dut oso argi gelditu dela edo azalpenak eman ditu sailburu, Jon Darpónek eman ditu, ba, osasun aldetik eta zelan joan diren gauzak, zelan protokolizatuta daude eta. Eta nik nahi nuen, apurtxo bat, argituz; ze, askotan, hitz egiten dugu urei buruz eta ez dakigu zelan funtzionatzen diren gure sistemak eta. Eta iruditu zaigu oso aukera ona, apurtxo bat, esplikatzeko, ba, kasu honetan, zelan heltzen den ura Barakaldora eta ze aldetik parte hartzen du Osasun sailak eta ze aldetik hartzen dugu guk.

Orduan, hor daukazue eskema bat. Hemen daukazue Barakaldo; Barakaldok ura behar du, noski, toki guztiak bezala; eta egin dugu hemen marra bat, marra urdin hau, eta orduan marra urdina hau hemen egin ditugu bi anbito; goikoa izan zen gure departamentuak kudeatzen duena, eta hori da, ba, ura naturan dagoenean eta baldintzak eta gure legeak eta gure araudiak eta, batzuk dira. Eta, gero, ba, marra hortik azpira, hor da osasun mundua, esango genuke, beste dekretuak, beste araudia.

Kasu honetan, ikusten da, oso erraz, zelan gaude, ba, azkenean seguritate aldetik, alde guztietatik heltzen diogu gaiari. Ura kudeaketan, nik uste dut, ba, bai oso printzipio de precaución, esan den bezala… (3. zenbakiko zintaren amaiera) (4. zenbakiko zintaren hasiera) …gaiari. Ura kudeaketan nik uste dut, ba, bai oso "principio de precaución", esan duen bezala Maeztu jaunak, ba, nik uste dut oso inportantea da eta azpimarratzekoa da.

Orduan, hemen Barakaldon daukagu unos depósitos de distribución, yendo de atrás para adelante, el depósito de Cruces y tenemos dos ETAP: la ETAP de Basatxu, que es de la que hemos estado hablando y en la que hemos tenido todas estas cuestiones que hemos comentado, y la ETAP de Venta Alta. Cada una de ellas aporta el 50 % del caudal que llega al final a los depósitos de distribución que abastecen a Barakaldo. Por tanto, estamos hablando que si tenemos un problema en la ETAP de Basatxu podemos seguir abasteciendo a Barakaldo a través de la ETAP de Venta Alta, que viene a este otro punto de aquí, con el 50 % del caudal. Todo esto lo que hace es generar garantías de suministro, como no se nos escapa a nadie.

Pero es que además la ETAP de Basatxu no solamente tiene las aportaciones del embalse de Oiola, que tenemos aquí en esta parte derecha, sino que tiene, como ha quedado también de manifiesto en la exposición del consejero de Sanidad, hay otras aportaciones y otros manantiales, que fueron los que se utilizaron cuando… mientras ha estado cerrado el embalse de Oiola. Pero no es que se utilicen de manera accidental, se utilizan de manera habitual.

Las aportaciones a la ETAP de Basatxu –ahí están los caudales también– son los manantiales del Kadagua, con un 29 % del caudal aportado, el embalse de Nocedal, con un 22 %; el embalse de Artiba, con un 17 %, y el embalse de Oiola, con 32 %.

Todos estos embalses y manantiales son agua en estado natural, digamos, quiero decir, no estamos hablando de agua potable, evidentemente. Porque esto va luego a la ETAP, que son las estaciones potabilizadoras, a través de las que llega a la red de suministro de Barakaldo.

En el embalse de Oiola, en ese 32 % de caudal, que es el que se cerró, pues se está practicando en este momento una analítica de HCH semanal, como ha indicado el señor Darpón, y anteriormente se hacía…, y además se está siguiendo la calidad de ese embalse a través del protocolo o siguiendo el protocolo de la Comisión de Seguimiento que se estableció al efecto y que entendemos que ofrece dobles, sino triples, garantías de la calidad de agua que al final llega a Barakaldo.

Pero insisto, el cerrar esta fuente de agua no significa que estemos entorpeciendo el funcionamiento de Barakaldo. Y por eso se toman todas las garantías y solamente se abre cuando todas esas garantías están encima de la mesa.

Además, evidentemente, en todos los otros también se hacen análisis, se hacen analíticas, que incluyen HCH en algunos casos, y otros tenemos una red de calidad de las aguas. En toda esta parte de Departamento de Medio Ambiente tenemos una red de calidad de las aguas en la que sistemáticamente se hacen analíticas y controles para establecer la calidad de las masas de agua de toda la comunidad autónoma.

Por tanto, bueno, pues un poco…, y por terminar y por no repetir las cosas que ya he dicho el señor Darpón, ba, apurtxo bat funtsezko ideiak edo nahi genituen trasladatu dira: Barakaldoko ura Erkide Autonomoan gehien zaintzen denetako bat da. 2012ko otsailetik urtegiko uretan ez dugu HC-rik… HCH-rik detektatu. Basatxuko ETAPeko urtegiko ura edan ahal izateko jarrita dagoen segurtasun maila zorrotza da. Denborak aurrera egin ahala geroz eta garbiagoa dago HCH egotea edo ez emailearekin daukala zerikusia eta geroz eta gehiago urritu dela desagertu arte. Eta azkenean, Barakaldoko urak legezko parametro guztiak betetzen ditu eta Barakaldo jendeak ur segurua du beti beti. Horniduraren kudeatzailea eta Osasun Saila etengabe ari dira ur hori begiratzen banatzen den uraren kalitatea denbora guztian bermatzeko.

Besterik ez. Eskerrik asko.

OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra): Bueno, yo, por cerrar el primer turno y por no dejar sin contestar las preguntas directas que nos ha hecho después de la exposición, sí que voy a decirle.

Me ha parecido recoger que nos pregunta por qué 20 nanogramos/litro y por qué 50 litros/segundo. Pues los 20 nanogramos/litro y los 50 litros/segundo no los hemos establecido ni la consejera ni yo, lo estableció una comisión técnica con los técnicos más cualificados que tenemos en los diferentes organismos que han participado en esto. Y entendiendo –ya lo hemos contado en la explicación– que la legislación marcaba 100 nanogramos/litro, por lo tanto era cinco veces menos el nivel de concentración. (Berbotsak) ¿No tengo que repetir? No.  

 LEHENDAKARIAK: Uste dut baliatu zarete, ez? Pinganilo ez baliatu zarete, ez?, entzuteko? OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra): Vale.

Nos ha preguntado qué empresas hacían las mediciones.

Bien. Las mediaciones, en todo momento, se han hecho por parte del Departamento de Salud en los laboratorios propios del Departamento de Salud. O sea que no hay ninguna empresa externa que haya hecho las mediciones de lo aquí referido. De forma constante, han sido los laboratorios propios del Gobierno.

Ha planteado que no sabemos cuál es la fuente. Efectivamente, ya se refirió en varios informes que se mandaron.

El foco no es un vertido, es un caso de contaminación por arrastre, probablemente depositado en algún punto desconocido. Pero es cierto que llevamos desde hace más de dos años y medio sin ninguna analítica, pese hacerlas semanal, positivas.

Y luego, me ha parecido entender también que nos ha preguntado por qué no medimos en los sedimentos del fondo del embalse. Pues no medimos en los sedimentos del fondo del embalse porque lo que estamos haciendo es cumplir la legislación. Estamos cumpliendo la legislación de… la legislación nuestra y la normativa europea donde plantea medir en agua superficial.

Y nos ha pedido que apliquemos el principio de prudencia. Y entendemos que es precisamente lo que estamos haciendo. Es toda la actuación lo que se ha regido es por el principio de prudencia y por cuantificar el riesgo e intentar eliminarlo al máximo posible.

 Eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Mila esker, bi sailburu, bai argibideengatik.

Orain taldeen txanda hasiko dugu. Eta Euskal Herria Bilduk egin duenez proposamena, Matute jaunak hartuko du hitza lehendabizi.

MATUTE GARCÍA DE JALÓN jaunak: Eskerrik asko, presidente andrea.

Sailburuak, eguerdi on.

Señalaba el consejero de Sanidad al inicio de su explicación que consideraba adecuadas o consideraba las gestiones como adecuadas las del anterior Departamento de Sanidad. Yo entiendo que las de las diferentes instituciones afectadas.

A nosotros no deja de sorprendemos. No deja de sorprendernos porque hay un moción del 21 de marzo del 2012 aprobada por el Ayuntamiento de Barakaldo con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, no así de Bildu en concreto y de Izquierda… (4. zintaren amaiera) (5. zenbakiko zintaren hasiera) (12:30) … no deja de sorprendernos porque hay una moción del 29 de marzo de 2012 aprobada por el ayuntamiento de Barakaldo con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Popular, no así de Bildu, en concreto, y de Izquierda… Ezker Anitza de Barakaldo, porque ese día era jornada de huelga general, pero sí presentada por las 4 formaciones políticas a las que me he referido, que señalan deficiencias graves en la gestión del anterior departamento de Sanidad en lo que tiene que ver con la información, en lo que tiene que ver con la participación y en lo que tiene que ver también con la garantía efectiva del derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo. Por tanto, no puedo si no mostrar la perplejidad ante esa ratificación de lo hecho, contradiciendo, de ese modo, a la resolución aprobada, como digo, por los votos del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular en el ayuntamiento de Barakaldo en la jornada del 29 de marzo.

Pero señalaba más cuestiones, nos hablaba de que las analíticas realizadas no demuestran un riesgo significativo para la salud, y nos preocupa también que se hable de riesgos significativos y no se hable de ningún riesgo para la salud, porque como señalaba la consejera de Medio Ambiente nos parece, y es una de las preguntas que trasladamos en esta comparecencia, que si cerrar este punto de agua no entorpece de manera significativa el abastecimiento de los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo, habría otra pregunta: cuántas localidades más, de alguna manera, tienen la recepción del agua en trasvase por Basatxu, por la (?) de Basatxu, pero, en cualquier caso, si como digo no interfiere el abastecimiento de agua potable para los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo el cierre de esta estación y en ésta es en concreto donde tenemos problemas o donde se han detectado problemas con anterioridad, por qué no se procede a cerrarla. Nos parece que se podría plantear en esos términos, que desde luego son más adecuados.

Y se nos ha insistido sobre la cantidad de nanogramos/litro y la cantidad de nanogramos… como digo de nanogramos/litro y del caudal necesario, se nos habla de 20 y de 50, 20 nanogramos/litro y 50 en el caso de los caudales, litros segundo, efectivamente.

Y se nos hace alusión a un real decreto, que es el real decreto 140/2003, si no me equivoco. Supongo que todos, porque además lo dice la moción del ayuntamiento de Barakaldo presentada por los grupos ecologistas, somos conscientes de que con posterioridad a ese decreto hay otro real decreto, que es el 60/2011, que eleva esos límites mínimos, y pasa de… digamos, lo reduce, pasa de los 100 nanogramos/litro, que estable el del 2003, a los 20 nanogramos/litro, que establece el del 2011.

También es cierto que podríamos hablar de las aguas superficiales, y convendrá conmigo, porque así lo dicen las organizaciones internacionales europeas, los organismos internacionales europeos, que tiene todavía mayor atención el agua potable que el agua superficial, por cuanto el agua superficial puede tener un trato diferente que el del agua potable, y, por tanto, elevado a menor riesgo o menor implicación de riesgo para la población humana.

Nos parece que en este caso tendría, en todo caso, más sentido agarrarse a la del 2011 por cuanto el principio de precaución exige que no pongamos en riesgo alguno la población de nuestros conciudadanos y conciudadanas que el del 2003, por cuanto es más riguroso con la necesidad de no detectar isómeros de ningún tipo y, desde luego, presencia de HCH.

Y nos sorprende también que se diga que el foco, que según un estudio de la Universidad del País Vasco puede ser el arroyo Ángela y el lugar donde se ubican los lodos pues sigue siendo desconocido, cuando para cualquiera que conozca esa zona, es decir, estamos hablando de una zona de Barakaldo que ha sido expuesta, y no es una opinión de Euskal Herria Bildu, es una certeza que tienen los vecinos y las vecinas y que tienen también las instituciones afectadas, al vertido de lindano sistemático durante mucho tiempo.

No en vano, a escasos 500 metros de la estación de Basatxu, pues están paralizadas, el funcionamiento de un campo deportivo porque han encontrado lindano, es decir, no estamos hablando de un agua que llega de no sé cuántos kilómetros, aparece en Basatxu y, por tanto, hay que tener una relativa precaución con el agua de Basatxu, o sea, estamos hablando de una zona por la que transcurre todo el caudal, que tiene que ver mucho con el vertido, probablemente incontrolado durante décadas, del lindano sobrante de una actividad industrial, que entonces sí era muy potente. Y ésa es la realidad que en la actualidad tenemos.

Se hablaba, y se daba por bueno el papel del anterior departamento en la gestión de esta cuestión, pero no se da respuesta a un elemento que también nos parece importante, y no hablaría del principio de precaución porque se ha señalado. Las organizaciones ecologistas de Barakaldo como partes denunciantes, o como partes interesadas en tanto que denunciantes, no han sido comunicadas por escrito en ninguna ocasión de todas las deliberaciones y de todos los análisis que se venían realizando. Parece que la legislación establece que en tanto que parte interesada en calidad de denunciante uno sea informado de todas esas gestiones, y esto no se ha realizado, y esto es algo que también la iniciativa aprobada por el ayuntamiento de Barakaldo, por los grupos anteriormente citados, y apoyada por grupos que no pudieron votarla por la concurrencia de jornada de huelga general, señalaban también en la moción, y no entendemos cómo se puede plantear esto. En cualquier caso, sí nos gustaría saber qué van a hacer para mejorar esta información más allá de que un representante de Espitzua pueda acudir a esa comisión interinstitucional creada, en tanto en cuanto se garantice la información.

Y para finalizar sí comentar dos cuestiones: una es la que tiene que ver con los parámetros de contaminación y toxicidad que antes he referido, como de las aguas superficiales. He hablado antes de las diferentes conclusiones elevadas por organismos internacionales, por la Organización Mundial de la Salud y por otros organismos europeos, que determinan que el tratamiento para el agua de consumo humano, es decir, para el agua potable, ha de ser todavía superior al de las aguas superficiales, y aquí estamos agarrándonos a una legislación que establece para las aguas superficiales una cantidad determinada, los 100 nanogramos/litros, desechando, no diré despreciando, pero sí desechando, otra actualización posterior del mismo Gobierno 8 años después, en este caso el 2012 y también a través del mismo mecanismo, real decreto, que reducía, para reducir así el riesgo, a 20 nanogramos/litro.  

 Desconocemos por qué en un celo mayor por la salud, en este caso de los baracaldeses y baracaldesas, no se tiene atención o no se guarda atención a este decreto más actual, y sí se agarra al decreto anterior.

Y finalizo con una cuestión. Seguramente ustedes, al igual que nosotros y nosotras, sabrán que el agua proveniente del embalse de Oiola es un agua que ha sido cuestionada en más de una ocasión, no siempre, y es cierto, por HCH, pero sí, por ejemplo, por el exceso de fluorización del agua, y así lo hizo saber organismos o la entidad europea, la comisión europea, en su momento. ¿No les parece suficiente razón para poner en cuarentena, si sirve la expresión, esta agua, y proceder a abastecer a los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo por otras vías más seguras que no nos obliguen a que el caudal de lluvias vuelvan a levantar el HCH persistente en los lodos… (5. zenbakiko zintaren amaiera) (6. zenbakiko zintaren hasiera) (12:37) … otras vías más seguras que no nos obliguen a que el caudal de lluvias vuelvan a levantar el HCH persistente en los lodos y también, y termino, persistente en el ser humano a través de su acumulación en el tejido adiposo donde los nanogramos se van acumulando, y aunque la medición técnica pueda determinar que nunca se supera el límite probablemente en el ser humano hace tiempo que se haya superado.

LEHENDAKARIAK: Mila esker. Talde Popularraren txanda, López de Ocariz anderea.

LÓPEZ DE OCARIZ LÓPEZ DE MUNAIN andreak: Sí, gracias señora presidenta. Bueno, dar las gracias a los consejeros por su presencia y a los miembros de su equipo y las explicaciones que han dado.  

 Lo que se ha demostrado es que durante los últimos años pues que hay presencia de lindane en el agua del pantano de Oiola, por lo menos en algunos periodos de tiempo, por encima de los parámetros establecidos. Esto ha provocado conexiones y desconexiones a la red de abastecimiento, generando la lógica preocupación e incertidumbre, perplejidad y enfado de los usuarios, de los vecinos de la zona. Población muy sensibilizada por la presencia de lindane en los suelos, y ya creo que el propio Gobierno pues ha tenido actuaciones en los suelos de ese entorno, la comisión de Medio Ambiente de este Parlamento en alguna ocasión ha visitado y ha estado supervisando o recibiendo explicaciones de las actuaciones que allí se estaban llevando, por lo tanto, tenemos conocimiento en esta Cámara de la zona, del entorno y de la problemática del lindane, como también lo tienen los ciudadanos, y por eso digo que es una población muy sensibilizada por este tema.

Y estamos hablando de algo también muy sensible, que es el agua de consumo, el agua que beben o han bebido los vecinos de algunos barrios de Barakaldo y de los ayuntamientos, y que en muchos casos ha superado los niveles de seguridad de contenido de lindane; por lo tanto, creo que la preocupación y la alarma es normal, y yo entiendo que está siendo contenida la respuesta en muchos casos.

Pues como ha dicho el señor Darpón, cerrada la conexión y no autorizado el uso en el 2008, luego se vuelve a permitir la conexión en el 2011. Se elaboró un protocolo de seguridad y una red de alarma, una red de alarma que no ha funcionado, entre otras cosas porque era vía móviles, y en la zona no hay cobertura; por lo tanto, difícilmente podía dar respuesta al objetivo para la que se estableció.

Expertos aseguran que el protocolo de seguridad no está funcionando, por ejemplo, algo tan básico como la recogida de muestras de agua para los análisis se hace sobre la superficie, no en el fondo; por lo tanto, no tenemos datos de los depósitos de lindane en el fondo del pantano. Los sistemas de medición no son los mejores, y están generando dudas en sus resultados.  

 También se ha demostrado que épocas más secas o de menor caudal no es sinónimo de baja presencia de HCH en el agua del pantano.

Está claro que hay focos de contaminación, tenemos pues también los estudios que se han hecho, el propio estudio que hizo la universidad del País Vasco, y desde el grupo Popular entendemos que una de las posibles soluciones para atajar este problema es eliminar esos focos con las actuaciones que sean necesarias, si el ayuntamiento se sigue empeñando en utilizar esta agua para consumo, porque yo creo que es una decisión municipal. Está claro que si el ayuntamiento cuando tiene conocimiento de esta contaminación cierra la conexión y utiliza el agua de… el resto del agua para el suministro de estos barrios, hoy no estaríamos hablando aquí de este asunto, no hubiera sido objeto de tantas iniciativas en tantos ámbitos, en tantas instituciones; por lo tanto, está claro que el ayuntamiento tiene capacidad también para decidir cuál es la conexión que debe utilizar para el suministro del agua, del abastecimiento que da a sus ciudadanos.

Quiero pensar que no está anteponiendo un interés económico al interés de los ciudadanos, quiero pensar, porque los ayuntamientos son los responsables de garantizar que el agua que suministran a sus vecinos sea apta para el consumo, y ésa es una responsabilidad que va… que es básica en los ayuntamientos.

Yo hay un aspecto que no han hecho mención, pero en este pantano se pesca, y la pregunta es: si desde Sanidad y desde ese protocolo de seguridad se garantiza que los peces son aptos para el consumo, si se hacen analíticas de los peces. Entiendo, o me ha parecido ver en toda la documentación que he revisado, que desde Juntas Generales de Bizkaia se instó al departamento a que haga controles.

Desde el grupo Popular entendemos que se debe buscar una solución definitiva entre todas las administraciones competentes, y que mientras esta solución no llegue se prohíba el uso de esta agua para consumo. Está claro que, como nos ha dicho, no entorpece el abastecimiento, y es la pregunta,   ¿no?, si no entorpece el abastecimiento, ¿cuál es el interés en mantener esta conexión? Ésa es la pregunta básica que nos deberían de decir, porque yo creo que estamos hablando de un tema muy sensible.

Yo quiero recordar actuaciones desde Salud del Gobierno Vasco, por qué se han cerrado algunas empresas, motivos de salud que nada tenían que ver si no con aspectos o con medidas pues desde mi punto de vista de menor incidencia que ésta; retraso de licencias de apertura a algunas actividades porque las taquillas del personal no están en el lugar que ha acordado Sanidad, porque el pasillo de acceso… Quiero decir que son elementos importantes que han limitado la puesta en marcha o la licencia de actividad a empresas con repercusiones muy importantes económicas, y en este caso que estamos hablando yo creo que de un hecho muy serio, que es el agua que beben los ciudadanos, pues creo que estamos jugando con unos parámetros, y yo ya no voy a hacer de técnica ni de química, porque creo que en este… por lo que se rigen los ciudadanos es por el sentido común, y yo creo que eso por mucho que ustedes digan que la analítica da unos parámetros dentro de los límites no tranquiliza, y que me diga que la legislación dice que no hay que analizar el fondo, pues tampoco tranquiliza, o sea, quiero decir que estamos hablando de un tema muy sensible, en una zona muy sensible, y por lo tanto nosotros decimos: mire, si ha estado dos años cortado ese suministro, y Barakaldo ha seguido teniendo agua, agua en unos parámetros aptos para la salud, pues oiga, cortemos la conexión, hagamos aquellas actuaciones que sean necesarias y tengamos un agua sana, saludable, con garantías para cuando sea necesario, pero nos tomemos el tiempo que haga falta. Pero, por favor, no entiendo la conexión, desconexión, volvemos a conectar… De verdad que  nos da la impresión de que, bueno, aquí algún interés que yo desconozco, por eso les decía, si al Ayuntamiento de Barakaldo le sale más barato utilizar esta agua que no utilizarla, no lo sé, desconozco ese término, pero es que, visto lo visto, es la duda que nos genera.

Y nosotros creo que, como instituciones, tenemos que garantizar a los ciudadanos que el agua que se les suministra sea apta para el consumo, lejos de dudas, de si sube el caudal o baja, si ha fallado el protocolo, si hay, o no cobertura, de si la comunicación ha sido la adecuada, de si la culpa la tiene ésta o aquella administración. Toda el agua que está en la red de suministro debe ser de la mejor calidad, y tenemos medios y métodos, y hagámoslo.

LEHENDAKARIAK: Mila esker.

Erantzunak bukaeran, lehen ez dut komentatu, baina erantzunak bukaeran emango dituzte. Beraz, Euskal Sozialisten txanda da, Arriola jauna.

ARRIOLA LÓPEZ jaunak: Bien. Yo pienso que este es un asunto suficientemente serio como para que utilicemos simples parámetros objetivos, y que procuremos, en todo momento, no jugar, a corto plazo, con el populismo.

Yo pienso que este es un asunto sensible, sin duda, estamos hablando de un tema que podría afectar, en su caso, a la salud de los ciudadanos con suministro de agua potable y, por lo tanto, tenemos que usar, remitirnos y ser siempre muy respetuosos en cuanto a los parámetros que utilicemos aquí, al margen de lo que puede ser, pues bueno, inducir a miedos a la población.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría del agua potable que llega a las ciudades y a los pueblos de Euskadi pues se capta, lógicamente, de la naturaleza, se capta de pantanos, se capta de arroyos, se capta de manantiales, y aquí el establecer la absoluta seguridad de que todo esa agua que llega a las depuradoras no pueda ser manipulada, vaya usted a saber qué mano negra, en un momento dado es algo absolutamente imposible, porque para eso están los controles y las seguridades que, de alguna forma, se hacen de una analítica de esas aguas que permiten garantizar que llegue en condiciones de garantía sanitaria y de potabilidad al conjunto de los ciudadanos.

Y aquí, lo objetivo, y los datos objetivos en este asunto, es que, efectivamente, en 2008 se detectan unos niveles de contaminación por encima de lo permitido, en niveles de HCH, y se adoptan medidas por parte del Gobierno Vasco, se adopta la medida de prohibir el consumo de esa agua, lógicamente una medida condicionada por la detección de los niveles que se producen por medio de la analítica, se hacen los análisis de riesgo, se concluye que la contaminación que se ha producido durante ese momento puntual, es una contaminación baja, sin riesgo para la salud, es lo que concluyen los análisis de riesgo que se hacen en aquel momento y, efectivamente de lo que se trata es de establecer un protocolo que garantice que, a futuro, no se puedan volver a producir situaciones como la padecida anteriormente, estableciendo unos controles, tanto de analítica, como de nivel de las aguas, como se ha explicado aquí por parte de los representantes del Gobierno.

De hecho, por lo aquí expuesto, solamente desde julio del 2008, hasta el día de hoy, ha habido un mes en el que ha habido suministro de esta agua, por lo que he entendido yo aquí, desde agosto del 2011, hasta septiembre del 2011, con lo que se cierra el suministro como consecuencia de la detección de un fallo técnico en el tema de caudalímetros que hacía que no se garantizara el protocolo desde el punto de vista de control de seguridad, y, a día de hoy, la situación que tenemos es que el agua sigue sin utilizarse.

Pero aquí, lo importante de todo esto es la seguridad, efectivamente, pero la seguridad con parámetros objetivos. Y, en ese sentido, lo que sí quiero preguntar a los representantes del Gobierno es, si en base a los protocolos de seguridad establecidos, en base a la coordinación que existe en estos momentos entre las autoridades que tienen sobre sí la responsabilidad del suministro y garantizar la salubridad del agua potable, en este caso, en Barakaldo, y con respecto al agua procedente de este pantano de Oiola.

¿Ustedes creen, están convencidos, o sea, aseguran de que efectivamente, por medio de estos protocolos de seguridad, con las garantías que de ellos se desprenden, en que no hay ningún tipo de problema sanitario para que esta agua se utilice por parte del Ayuntamiento de Barakaldo para el suministro de sus ciudadanos? Yo creo que es lo fundamental en este asunto.

LEHENDAKARIAK: Milla esker Arriola jauna.

Aldaiturriaga jaunarena da hitza.

ALDAITURRIAGA ZORROZUA jaunak: Bai, eskerrik asko, mahaiburu andrea.

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu Gobernuko ordezkariei, Darpón eta Oregi sailburuak eta zuekin etorri direnei, Dorronsoro eta Galera jaunak, azalpenak emateagatik gaurko agerraldian.

Bueno, en primer lugar, decir que yo creo que lo que está ocurriendo, hoy aquí, por lo que nos han expuestos los representantes del Gobierno, una demostración del compromiso del mismo con el control sanitario de las aguas de consumo humano, la importancia que da este Gobierno a la materia.

Y, en segundo lugar, o quizás igual el primero, que es señalar, a tenor de los datos que nos han expuesto, que los ciudadanos que consumen agua de Barakaldo, pues pueden estar seguros, en el sentido de que, según la normativa aplicable, cumplen todos los parámetros legalmente exigibles.

Señalar también que, al margen de que el protocolo de actuación, se ha dicho que quizá pueda plantear algunos, digamos, han aparecido algunos defectos en su funcionamiento, como todo en esta vida es mejorable, pues nosotros entendemos que es la forma adecuada de trabajar en esta materia en un doble sentido. Por un lado, digamos, ad intra, entre el Gobierno, por la colaboración entre los Departamentos de Sanidad y de Medio Ambiente, y también ad extra, en el sentido de que están representadas todas las administraciones que tienen algo que decir en la materia.

Y al hilo de estas cuestiones, un par de preguntas quisiera hacerles a los representantes del Gobierno. Una de ellas es, no me ha quedado a mí claro de quién es la titularidad, la propiedad del embalse de Oiola, quisiera que nos explicaran para saber, en alguna medida, quién tiene que tomar decisiones importantes.

Y la otra, también a modo ya, un poco de información, por lo menos particular mía, de cuál es en consecuencia el número de controles o auto controles que hay, desde el embalse hasta el grifo. Es que no me ha quedado claro en la exposición del señor consejero, el número de auto controles que hay del agua y se realizan en la red de abastecimiento, como digo, desde el embalse hasta el grifo que, digamos, consumen los ciudadanos.  

Y, finalmente, un poco al hilo del tema de la propiedad del embalse, si no creen que el debate que estamos teniendo hoy aquí debiera, digamos, sustanciarse en otros ámbitos, porque, que yo sepa, no corresponde al Gobierno Vasco tomar la decisión del cierre o del no cierre por motivos de funcionamiento o abastecimiento, solamente el control sanitario y los problemas que pudieran derivarse de la existencia de algunos elementos, desde el punto de vista ambiental, que incidan en el funcionamiento del mismo.

Y de momento, estas son las cuestiones que quería plantear. Eskerrik asko.

LEHENDAKARIAK: Taldeen txanda amaituta, beraz, berriro sailburuei emango diegu hitza. Ez dakit nork hasi nahi duen baina, bueno, zuen esku, pixka bat.

OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra): Yo, cuando me estaba refiriendo a la actuación del departamento, me estoy refiriendo a la actuación de los técnicos del Departamento de Salud, que son los que han participado en las sucesivas comisiones, con los distintos institutos al frente, y al laboratorio y, efectivamente, creo que ahí no puede haber queja.

Ha quedado muy claro, pero yo creo que hay que puntualizar que el problema, de hecho, se detecta por parte de los técnicos del propio departamento en una analítica puntual. Luego, yo estoy completamente de acuerdo en que no debemos jugar con el agua, pero, bajo el criterio que usted ha establecido, pues lo hubiéramos cerrado sin hacer nada más, porque ya tuvo un problema en un momento, y nunca más, con lo cual, hay que establecer unos procedimientos y hay que ser rigurosos. Nosotros entendemos que los procedimientos han sido rigurosos, y que, de acuerdo a la normativa, ahora mismo no nos corresponde al Gobierno decidir si se usa el embalse de Oiola, o no, le corresponde al Ayuntamiento de Barakaldo, y a  Salud lo que le corresponde decir es si el agua cree que está ahora en condiciones o no. Y nosotros lo único que decimos es que entendemos que hay que mantener el protocolo, que hay que continuar con las analíticas semanales, que desde el 10 de octubre del 2010, no ha habido ninguna detección de HCH y, por lo tanto, de acuerdo a lo que los técnicos entienden y a la normativa, entendemos que el agua es apta para el consumo, y que a quien tenga, y le corresponda decidirlo, pues lo puede decidir, o no.

Y por cerrar mi parte, con respecto al señor Matute, sí me gustaría comentarle que no tenemos que confundir cuál es la legislación con respecto a la normativa de políticas de agua en Medio Ambiente, con la relativa en criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano. Entonces, efectivamente, tiene usted razón, hay un decreto 60, que es del 2011, pero es medioambiental, no es aplicable, no es aplicable a los criterios sanitarios de calidad de agua de consumo humano, donde el vigente es el 140/2003. Y luego, en el 60/2011, que es ambiental, permítame también indicarle que cuando se refiere a los niveles superiores a 40 etnogramos, habla de todos los isómeros de HCH. Aquí estamos hablando (…) isómero, ni siquiera el más peligroso. Nada más.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUAK (Oregi Bastarrika): Bueno, tomando un poco el punto en el que ha dejado el consejero, y con las discrepancias entre las dos legislaciones, y también apelando al principio de precaución, que es con el que nos guiamos, evidentemente en cuestiones de Salud Pública, y también ambientales en nuestro trabajo habitual.

El Real Decreto 140/2003, como ya se ha dicho aquí, marca 100 nanogramos por litro, el 60/2011, marca 40 nanogramos por litro, creo que ha comentado el señor Matute 20, no, son 40. Pero es que el protocolo de actuación fija 20, o sea, que lo se ha ido en el protocolo de actuación y de seguimiento es a ser más garantista que ninguna de las dos. Efectivamente, existe esa discrepancia y, efectivamente, por un principio de precaución pues la referida comisión técnica establece un límite que les ofrece todas las garantías.

Por otra parte, ese es uno de los controles, pero, por otra parte, hay otro control, que es el del caudal. En la hipótesis que se maneja, y que parece que por los estudios que se van haciendo se van confirmando que es una fuente difusa, y que además se va lavando, bueno, que hay un proceso de lavado y que se está perdiendo ese contaminante a lo largo del tiempo, pero sí que está relacionado con aportes de caudal superiores a 200 litros/segundo.

Bueno, bien, pues la Comisión Técnica de Seguimiento establece un mínimo, un máximo, perdón, de 50 litros/segundo para cerrar. Es decir, de nuevo estamos poniendo cuatro veces los niveles de seguridad, los valores nos están dando que, cuando aparece, o cuando puede aparecer el contaminante es a partir de 200 litros/segundo, y nosotros, por garantía, estamos diciendo que, a partir de 50 la cosa se cierra. Por tanto, yo creo que las actuaciones que se han llevado aquí son como para tranquilizar, porque los mecanismos de alerta funcionan, los mecanismos de aviso funcionan y, además, se toman en consideración, se ponen unos parámetros más rigurosos de los que tenemos establecidos y de lo que salen de las analíticas existentes, y se procede a cerrar, si es necesario, o si hay la más mínima duda.

Cuando he hecho, cuando yo he hecho el planteamiento del esquema de las aportaciones, también lo que quería reflejar era que esa solidez del sistema, con aportaciones de diferentes fuentes, lo que nos permite es la tranquilidad de poder hacer esos estudios y no tener desabastecida a una población, pero no creo que sea tampoco sea lo que debe de hacer una administración, un conjunto de administraciones, porque sí, cerrar una fuente de suministro. Las fuentes de suministro entran a jugar su papel, dentro de la red, siempre y cuando cumplan todos los requisitos con todas las garantías, que creo que queda de manifiesto que así es.

Por otra parte, también se ha hecho referencia a los análisis, a las analíticas y demás. No quería extenderme, pero bueno, desde que se detecta este problema, los trabajos de investigación realizados por la parte que nos toca en Medio Ambiente, no son solamente analíticas de la lámina de agua, son analíticas que, se refieren a analíticas y estudios que se refieren a localización y caracterización el foco origen de la contaminación, la investigación de suelos, con realización de catas en escombrera, en las zonas de borde, la realización de sondeos, análisis en suelos, análisis en aguas, muestreo espeleológico, localización y caracterización el foco, también una nueva fase con nuevas catas, más sondeos, más análisis de suelo, informes y análisis de la UPV, del Departamento de Geodinámica y el grupo de Hidrogeología y Geotécnica, capitaneado por el señor Iñaki Antigüedad, donde también se recopilan y se analizan las informaciones geológicas, suelos, etcétera.

Quiero decir que, para nada, creo, y creo que no debemos de trasladar una sensación de precariedad en todo esto, al contrario, se están haciendo las cosas bien, se están empleando los medios necesarios para ofrecer todas las garantías, y creo que eso queda de manifiesto.

Todos estos informes, evidentemente, se aportan a la comisión técnica, donde todos los técnicos de las áreas con competencias los valoran, los estudian, los analizan y establecen si el protocolo es correcto, si el protocolo tiene que ser modificado. En breve se van a volver a reunir, el día 20 de vuelven a reunir, además, con participación, también del Colectivo Ecologista, antes mencionado.

 En cuanto a la moción a la que ha hecho referencia el señor Oskar Matute, del Ayuntamiento de Barakaldo, y de que se han hecho cosas, que no se habían hecho algunas cosas bien, etcétera, eso está referido al tema de la información, de cómo se ha trasladado la información. Ahí también, no ha hecho referencia usted, pero también hay un informe del Ararteko en este sentido, en el que da por buenos, o por lo menos entiende que las cosas se estaban haciendo razonablemente bien por parte del Gobierno y de los departamentos afectados, pero sí que nos advierte, o nos dice que establezcamos ese contacto directo con las asociaciones que lo estaban pidiendo así. Se ha hecho, y por eso se incorporaron a la Comisión Técnica, creo que es el sitio donde van a poder disponer y ver todos los documentos, todas las cuestiones que están encima de la mesa, y donde se están estableciendo las modificaciones del protocolo de actuación.

Señor Aldaiturriaga, en cuanto a la competencia, efectivamente no he entrado yo, solamente he entrado en la diferencia de ámbito, medio ambiente y ámbito salud, pero, efectivamente, como usted sabe muy bien, y el resto de miembros de esta comisión también, la gestión del agua tiene un reparto competencial muy complicado. Y bueno, de esos cuatro fuentes de agua que tenemos ahí, el Cadagua no cede al (…) y Oiola, pues (…), son, digamos, competencia de la Confederación Hidrográfica del Norte, y el embalse de Oiola, sí que es competencia del Gobierno Vasco, en cuanto a la calidad de las aguas. Pero bueno, hay mucho que hablar ahí sobre los repartos competencias, efectivamente.

Y bueno, pues insistir, creo que todos nos basamos en el principio de precaución, y que aquí se está cumpliendo, desde luego.

LEHENDAKARIAK: Bigarren txanda irekiko dugu, orduan, taldeentzat.

Eta, lehendabizi, Matute jaunarentzat…  

 MATUTE GARCÍA DE JALÓN jaunak: Sí, eskerrik asko. Voy a ser sumamente breve.

Se entra en una especie de disquisición o de tener que elegir entre dos cifras, la del Decreto de Aguas para el Consumo del 2003, o la del Decreto de Aguas para Medio Ambiente, que es con el que nos fijamos nosotros. Yo creo que cualquier miembro de esta comisión podrá concluir, sea cual sea la posición de partida con la que afronta este debate, con una cosa bastante lógica. No parece razonable, no parece razonable que el control para las aguas de consumo humano, para el agua potable, sea menor que el de las aguas para otro tipo de consumos, no necesariamente humanos, o no necesariamente potables. Sería difícil que podríamos llegar a la conclusión de que probablemente lo que haya que hacer es actualizar el decreto, el Real Decreto del 2003, y adecuarlo al Real Decreto del 2011, que se hace con posterioridad, y que se entiende que se hace con criterios de mayor análisis y vigencia.

¿No resulta, hasta cierto punto, preocupante, que este departamento, al igual que el anterior, se siga agarrando a un real decreto, que establece que el límite de 100 nanogramos/litro, para consumo humano, es suficiente? Mientras que hay otro real decreto, en este caso, ocho años posterior, que establece que hay que rebajarlo a 40, no ya solo para consumo humano, sino para cualquier otro tipo de consumo. Yo creo que ahí hay una reflexión importante que animamos al departamento a que haga, o a los departamentos a que hagan, y que, desde luego, si se hace en ese sentido de aumentar los niveles de control y de reducir los niveles de peligrosidad para la salubridad humana, contará con nuestro respaldo y con nuestro apoyo.

Pero hay más cuestiones. Por supuesto que sabemos que la decisión última le corresponde al Ayuntamiento de Barakaldo, pero lo que el Alcalde de Barakaldo, no sé si porque entiende que todo es populismo o que todo es parte de una campaña interesada de los grupos ecologistas, decide no hacer caso a una moción plenaria, aprobada por la mayoría de los grupos, tenemos la necesidad, y tenemos, además, la voluntad de trasladar esta reflexión al Parlamento, hoy lo hemos hecho, vía comparecencia, y lo haremos también, vía proposición no de ley, para ver si así, pues el Alcalde de Barakaldo entiende que el riesgo al que está exponiendo a los, no voy a decir conciudadanos, a los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo, por parte del Alcalde de Barakaldo, es suficiente como para justificar su inacción.

Y termino con una cuestión. si la presencia de HCH en el cuerpo humano a través del tejido adiposo es acumulativa no se está poniendo en riesgo a la población aún cuando los límites o los niveles de nanogramos/litro no excedan los legalmente permitidos o amparados, es decir, si no desaparecen dentro del cuerpo humano, aunque no se llegue a los 40 o a los 100 nanogramos/litros, ¿no se estaría acumulando en las personas que están bebiendo esa agua niveles de presencia de HCH en sus cuerpos, que puede ser potencialmente peligroso a medio y largo plazo?, ¿no es ése motivo suficiente para que nos replanteemos la conexión del pantano de Oiola en términos de salubridad pública? Y, como he dicho al principio, más teniendo en cuenta que el foco no ha desaparecido y que lo que nosotros le exigimos a un Gobierno, o, en este caso, a este Gobierno, como le exigiríamos o le hubiéramos exigido al anterior, no es que controle, sino que haga desaparecer la presencia de HCH y de isómeros contaminantes en aguas para el consumo humano.

Y como el agua del arroyo Ángela, que parece que es, según algunas fuentes, el origen del que puede venir esta presencia de isómeros, no parece que no sea peligroso, dado que no se quiere dejar de conectarla a Basatxu y dejarla que fluya, es decir, se considera un riesgo dejarla que fluya, pero parece que no lo es tanto conectada a Basatxu, lo que pedimos y lo que vamos a insistir es en que esta agua no sea utilizada en modo alguno para consumo humano, en tanto en cuanto no desaparezcan por completo esas casuísticas, casuísticas que, por otra parte, va a ser muy difícil que desaparezcan cuando la presencia de lindano en esas partes de Ezkerraldea es, por desgracia, una realidad permanente en las vidas de los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo, y eso no es populismo ni es agitación social, sino que es una constatación evidente de la realidad.

LEHENDAKARIAK: Mila esker. López de Ocariz andrearen txanda orain.

LÓPEZ DE OCARIZ LÓPEZ DE MUNAIN andreak: Sí, el señor Darpón no me ha contestado al tema de pesca que le he preguntado, y me gustaría que me contestase, no por nada, sino porque, bueno, si es segura, o si el consumo de esta pesca es… no es nociva para aquel que la consuma, pues yo creo que también habría que hacer una labor de comunicación de que eso es así, porque en la población pues es un comentario muy habitual (?) está contaminado, en fin, quiero decir que también la labor de comunicación es importante no sé si desde su departamento, pero yo creo que también, y que la comunique al ayuntamiento y que el ayuntamiento comunique por lo menos a los posibles usuarios y a las licencias de pesca que la Diputación concede.

Yo no he hablado de cerrar una fuente de suministro porque sí, yo lo que he dicho es que habrá que actuar en esas fuentes contaminantes para evitar la contaminación, porque a mí el protocolo me puede parecer bien durante un periodo de tiempo mientras se presenta una solución.

Y cómo le voy a decir yo, como (?) además que se cierran fuentes de suministros de agua en Bizkaia cuando el territorio seco de esta comunidad autónoma suministra de agua al territorio más húmedo. Ojalá tuvieran muchísimas más fuentes de suministro en Bizkaia y no tuvieran que utilizar agua de Álava; por lo tanto, nunca más lejos de mi intención el que se cierren fuentes de suministro en Bizkaia. Pero sí que creemos que va a ser un protocolo de por vida a lo largo del tiempo, creo que habrá que establecer medidas que, bueno, que eliminen esos focos de contaminación y creemos que es la mejor solución.

Yo le he preguntado, no sé si esto se ha valorado en este periodo de tiempo, tipos de medidas en base a estudios, son necesarios más estudios, me gustaría saber si tienen ustedes, han encontrado algún dato o tienen algún conocimiento de posibles medidas a realizar para cerrar los focos de contaminación.

Y nada más, muchas gracias.

LEHENDAKARIAK: Arriola jauna, zurea da hitza.

ARRIOLA LÓPEZ jaunak: Dice el portavoz de EH Bildu que el alcalde de Barakaldo no hace caso a la moción aprobada por mayoría en el pleno. A mí ya me gustaría que llegáramos a un gran acuerdo político para hacer caso a las decisiones de los plenos de los ayuntamientos, de los plenos de juntas generales y de los plenos del Parlamento, porque precisamente no se pueden utilizar aquí diversas varas de medir depende de que uno esté gobernando o esté en la oposición. Ya me gustaría a mí que la Diputación de Gipuzkoa, en fin, hiciera caso a las resoluciones que se adoptan en el pleno de Juntas Generales, que se las pasa por donde se las pasa; por tanto, en fin, no pidamos a los demás buscando la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.

Yo vuelvo un poco a insistir en lo que he dicho en mi primera intervención. Por las intervenciones de los miembros del Gobierno lo que se desprende es que el Gobierno desde el año 2008 ha venido actuando y lo ha venido haciendo con eficacia y con objetividad, utilizando los parámetros que tiene que utilizar desde el punto de vista del cumplimiento de sus obligaciones y garantizando en todo momento que si estas aguas son para consumo tienen que cumplir los parámetros de seguridad y de salubridad de las mismas.

Se han expuesto aquí los distintos pasos que se han ido dando desde el año 2008, y en ese sentido entiendo que ha quedado demostrado que el Gobierno ha actuado adecuadamente en todo momento.

Se ha expuesto también por parte de los responsables del Gobierno en esta comisión que desde el departamento de Salud se entiende que al día de hoy el agua es apta para el consumo. Lógicamente y de forma preventiva se plantea que se siga manteniendo un protocolo de seguridad, tiene toda la lógica del mundo que esto sea así, pero se dice claramente que el agua que procede del embalse de Oiola es agua apta para el consumo humano.

Hay un protocolo de seguridad que establece límites en cuanto a los parámetros de contaminación por encima de la normativa, incluso en lo referente al caudal por encima también del análisis de riesgo realizado sobre esta cuestión.

Creo que se están tomando en ese sentido, por medio del protocolo de seguridad, todas las medidas necesarias que permitan objetivamente garantizar, en el caso de que se use esta agua para el consumo humano, garantizar unas condiciones de salubridad en todo momento de esta agua.

Lógicamente corresponderá al ayuntamiento de Barakaldo tomar la decisión de si es que enchufa o no enchufa esta agua a su depuradora, pero en esa decisión es cuestión fundamental, la garantía de la salubridad del agua, la garantía de que el agua que entra en la depuradora tiene unas condiciones de origen que garantizan esa salubridad. Y por lo que aquí se ha expuesto por parte de los (…) del Gobierno, al día de hoy, esa salubridad del agua está garantizada.

Por lo tanto, yo lo que considero es que sigo pensando que los temas referentes al suministro del agua son temas muy sensibles, que es muy fácil escandalizar a la población, y que en ese sentido debíamos ser todos muy serios, muy rigurosos, muy respetuosos, actuar siempre en base a parámetros objetivos .

Insisto en lo que he dicho en mi primera intervención, la inmensa mayoría de las captaciones de agua se producen en naturaleza, en zonas abiertas, en zonas en que es imposible garantizar de forma absoluta que no se puedan manipular por parte de manos negras, lo voy a decir, yo me adelanto, seamos todos sensibles y consecuentes con todo esto .

Por lo tanto, mantengamos los niveles de control, mantengamos los parámetros que garantizan en todo momento que si esta agua se utiliza, cuando llega al depósito del ayuntamiento tenga las condiciones necesarias de seguridad y salubridad .

Y sí pediría al Gobierno, que sigan investigando para localizar el foco origen de la contaminación, eso yo creo que es importante que esa investigación se siga produciendo, que seamos capaces de detectar ese foco origen de la contaminación, entendiendo que la contaminación se produce por arrastres, tal y como se ha expuesto aquí, porque si, efectivamente, somos capaces de localizar ese foco y actuar sobre el mismo, estaremos introduciendo un elemento, mayor todavía, de seguridad en este asunto, al margen de que los protocolos de seguridad se sigan manteniendo  .

 LEHENDAKARIAK: Mila esker .

Azken txanda, Aldaiturriaga jaunarentzat .

ALDAITURRIAGA ZORROZUA jaunak: Bai, eskerrik asko, mahaiburu andrea  .

Bueno, brevemente dos cuestiones .

Una de ellas es, no me ha respondido respecto a la cantidad y el número, digamos, los mecanismos de control que se realizan, en este caso, para el abastecimiento de Barakaldo, en el sentido de, si entendemos que son los habituales que se realizan en estos casos, o podemos afirmar que, en el caso de Barakaldo, digamos, está por encima de los controles que habitualmente se realizan, un poco para tranquilidad de la población, si procediese.

Y luego, una pregunta relacionada con la duda que le corroe al señor Matute para resolver esa supuesta contradicción entre los dos reales decretos, 2003 y 2011.

Quisiera que, si es posible, que nos explicaran cómo opera, yo creo que se ve aquí perfectamente en este esquema, los 20 nanogramos por litro, cómo operan en sistema de abastecimiento de Barakaldo, teniendo en cuenta que el embalse de Oiola, por lo que aparece y representa, solamente, bueno, ni más, ni menos que el 32 % del caudal del sistema de abstecimiento a la ETAP de Basatxu, que tampoco es, como vemos, a su vez, es el 50 % del agua que se consume en el municipio de Barakaldo   .

Y, finalmente, agradecerles de nuevo su presencia, las explicaciones que nos han dado esta mañana, y animarles a seguir avanzando en el compromiso para trabajar por la calidad del consumo, de las aguas del consumo humano para mejorar los controles, y para comunicar a la sociedad el desarrollo de estos mismos trabajos   .

Eskerrik asko   .

    LEHENDAKARIAK: Mila esker   .

Azken txanda tartea duzue sailburuek, erantzuteko   .

OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra): Bueno, me gustaría remarcar que el nivel de seguridad establecido para el uso del agua del embalse de Oiola ha sido muy conservador, que creo que esto no debe ser una guerra de cifras, que el protocolo de actuación establecido para el uso del agua del embalse de Oiola, establecido por técnicos del Departamento de Salud de Ura, del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, y también del Ayuntamiento de Barakaldo, en octubre del 2010 estableció la mitad de la legislación medio ambiental que, posteriormente iba a salir el año 2011 y que, por lo tanto, para nuestro criterio, la población de Barakaldo, en todo momento se ha abastecido de agua segura, de agua segura.

Con respecto a la pesca, permítame mi ignorancia, yo desconozco si se pesca en el embalse Oiola, o no, no lo sé, pero sí conozco, a través de la Directora de Salud Pública, que en el Departamento de Salud, tenemos un programa de dieta total que, a su vez, incluye un subprograma de Investigación de Residuos en Alimentos, en carnes y en pescados, que se mide periódicamente, y que los órgano-clorados, uno de ellos HCH, están incluidos, y que nunca se han detectado riesgos derivados de la ingesta de pescado en Euskadi   .

Nada más.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUAK (Oregi Bastarrika): Un poco, siguiendo también con el tema de pesca.

Los límites de HCH que hemos comentado, los que se están teniendo en cuenta son, en lo que a nosotros se refiere, los 40 nonogramos/litros, que aquí ya hemos dicho que luego, en el protocolo se incorporan 20, pero en la naturaleza lo que nos mandan todas las directivas y todas las normativas son los 40 nonogramos/litro, y nosotros hacemos ese seguimiento habitualmente en las  masas de agua.

Entonces, bueno, ese es el que está fijado, y entendemos que es garantista, y ese es el que garantiza que el medio ambiente tenga una calidad apropiada .

En cuanto al foco que ha comentado también el señor Arriola, el continuar buscando el foco de contaminación, pues, efectivamente, también el protocolo, una cosa es el protocolo, y otra cosa es localizar el foco.

Lo que pasa es que los datos que estamos obteniendo de los diferentes análisis y analíticas, pues apuntan a que la hipótesis que se había planteado al principio va a tener fundamento, que ese que hay un agotamiento del foco .

Por lo tanto, es muy posible que, en este caso, estemos hablando de una contaminación difusa que, por un efecto de lavado, en un momento dado, aparece en Oiola, pero no realmente un foco que vayamos a encontrar en este caso concreto.

Eso no quiere decir que bajemos la guardia en cuanto a eliminación y retirada de residuos potencialmente, contaminantes que pueda haber en el territorio, y que son actuaciones que, más allá de este episodio concreto, hace de manera habitual el Departamento de Medio Ambiente y la Administración Ambiental, en general, para retirar residuos allí donde haya… … de manera habitual el Departamento de Medio Ambiente y la Administración Ambiental, en general, para retirar residuos allí donde hay programas habituales.

También programas para implantar buenas prácticas agrícolas, ganaderas, etcétera, que también pueden ser foco de contaminaciones difusas.

Y, bueno, todo eso también se hace y se sigue haciendo independientemente de este episodio, un poco, por tranquilidad de todos .

Y en cuanto a los análisis, que nos preguntaba el señor Aldaiturriaga, las analíticas en Oiola continúan siendo semanales, o sea, muy por encima de   todo lo que se hace en otros sitios.

Están siendo semanales, antes eran trimestrales, como hemos visto y como nos ha relatado el consejero, ahora son semanales.

Pero es que también, luego, en el depósito, aquí también en el esquema se ve, en el depósito también, evidentemente, se hacen 24 analíticas completas anuales, que incluyen los HCHs y además en la red de Baracaldo también se hacen analíticas completas anuales, que incluyen los HCs .

O sea, tenemos garantías en cada uno de los puntos y en cada una de los tramos de la red.

Entonces, por mi parte también, incidir, como ha hecho el consejero Darpón, en que estamos ante un esquema muy garantista .

Eskerrik asko .

LEHENDAKARIAK: Bueno, amaitzeko, berriro ere, eskertu, bai Osasun Sailetik zein Ingurumen eta Lurralde Antolaketatik etorri diren ordezkari guztiei beraien presentzia .

Hirugarren puntuan, eskariak eta galderarik balego, bukatu aurretik, ez?

Bukatzeko, besterik gabe, esan hurrengo batzordea gauzak ondo, datorren azteazkenean goizeko 10:30etan izango dela, Forondako hiru agerraldi eskari zeuden eginda Maneiro jaunaren aldetik.

Bakarren batek   konfirmazio falta da, horregatik ez dadila aldia egin.

Baina, bueno,   seguruenera, 13an izango da baina iritsiko zaizue deialdia.

Mila esker, ondo izan.

Eguerdiko ordu bata eta hogeita batean amaiera ematen zaio bilkurari.