publicidad

Una quincena de grupos feministas llaman a la Marcha de Mujeres de Margen Izquierda el 27 de noviembre

Comunicado. Estamos hoy aquí, para hacer un llamamiento a la vigésimo segunda  Marcha de Mujeres de Ezkerraldea y Meatzaldea contra de la violencia machista que este 27 de noviembre saldrá a las 11:30 hs desde la plaza del Kasko de Sestao y llegará sobre las 13:00 hs a Gernika Parkea en Santurtzi, este año bajo el lema “CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, RESPUESTAS Y RESISTENCIAS”

Desde que se instauró el cisheteropatriarcado, capitalista, racista y capacitista en las distintas cívilizaciones, las mujeres hemos vivido muchísimas violencias por el hecho de ser mujeres. 

Ante esto, miles, millones de mujeres han tejido a lo largo de la historia, unidas y organizadas, diferentes respuestas y resistencias para hacer frente a la violencia machista, según la realidad, las violencias y el territorio donde ellas viviesen. 

En Euskal Herria son muchas las respuestas y estrategias que las mujeres* hemos desarrollado.


En Euskal Herria, en lo que llevamos de 2021, han sido asesinadas 5 mujeres; 3 en la Comunidad autónoma Vasca, una de ellas en Sestao, 1 en Nafarroa y 1 en Iparralde.


También en la comunidad autónoma Vasca hasta septiembre de este año se han contabilizado 3.265 mujeres víctimas de la violencia machista,1.743 mujeres en Bizkaia.


Desde 2003, que se empiezan a hacer registros, han sido asesinadas más de 1.118 mujeres en el estado español.

Según datos oficiales del Gobierno Vasco, en nuestra comunidad ha habido más de 4.000 agresiones machistas denunciadas, y sabemos que las que se denuncian y se contabilizan solo son la punta del iceberg

Es evidente que la Justicia es heteropatriarcal, el sistema judicial no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad. Es más, son cómplices y ejercen violencia. Esto es Violencia Institucional.


Ante esto, exigimos a las instituciones y a los ayuntamientos  medidas y recursos con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista:


Prestaciones económicas y alquileres sociales.

Centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y psicológica.

Servicios sociales y  juzgados específicos de VG de 24 horas.

Atención presencial en todos los recursos necesarios para las mujeres*

Control y vigilancia al agresor/maltratador de forma inmediata.      

Órdenes de protección inmediata.

Pisos de acogida en todos los municipios.

Protocolo efectivo que proteja a l@s menores víctimas de violencia machista.

No conceder visitas ni custodias cuando haya indicios de violencia de género.

Servicios de atención públicos y gratuitos (guarderías, comedores, residencias…)    

Formación en autodefensa feminista.                    

Campañas de sensibilización efectivas.

Aplicar los planes de formación ya existentes en igualdad, diversidad sexual, coeducación y violencia de género.

Asegurar que todos los espacios resulten habitables también para las mujeres.


Queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad a tomar conciencia y actuar, y en especial a todas nosotras, mujeres, compañeras y aliadas feministas. ¡Somos diversas, somos únicas, somos mujeres y estamos y estaremos unidas!

¡Seguiremos enfrentándonos a todas las violencias machistas que nos atraviesan hasta que todas seamos libres!

Por todo esto las mujeres vamos a seguir ocupando las calles! ¡OS ESPERAMOS EL SÁBADO EN SESTAO!

 ¡¡¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA RESPUESTAS Y RESISTENCIAS!!!!

GORA BORROKA FEMINISTA!!!


                        Marimatraka Santurtziko Talde Feminista
 Portugaleteko Mugimendu Feminista

Asociación de Mujeres Neba-Neba de Sestao

Argitan Barakaldoko Emakumeentzako Aholku Etxea

Fekoor. Comisión de Mujer por la Igualdad

Lore More Portugaleteko Emakume gazteak

Andere Bidatz Portugaleteko Talde Feminista

 Iris Taldea. Ezkerraldeko lgtbqfobiaren kontrako Taldea
TNT feminista. Trapagarango Talde Feminista

 Muskizko Malvaloka Talde Feminista

Asociación de Mujeres Las Amigas de Portugalete.

Arrontegiko Nagusiak. Emakume Taldea.

 Asociación de Mujeres de Sanfuentes
....
       Y otros tantos colectivos que apoyan la iniciativa.2021EKO AZAROAREN 25EKO MANIFESTUA


Ezkerraldeko eta Meatzaldeko emakume-elkarte eta talde feministok Azaroaren 25eko, Indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko Egunean, Aldarrikapen Martxa aurkeztu dugu, "ERANTZUNAK ETA ERRESISTENTZIAK" lelopean.

Hainbat zibilizaziotan patriarkatu zisheteroa, kapitalista, arrazista eta kapazitista ezarri zenetik, emakumeok indarkeria ugari bizi izan ditugu emakume izateagatik.
Gauzak horrela, milaka eta milaka emakumek indarkeria matxistari aurre egiteko erantzun eta erresistentzia desberdinak ehundu dituzte historian zehar.Batuta eta antolatuta, haiek bizi ziren errealitatearen, indarkeriaren eta herrialdeen arabera.

Euskal Herrian emakumeok*elkartuta eta antolatuta garatzen ditugun erantzun eta estrategiak asko dira. Zeharkatzen gaituzten indarkeria matxistei erantzuteko eta aurre egiteko gertu gaude.

Euskal Herrian, 2021ean, 5 emakume erail dituzte; 3 EAEn, horietako bat Sestaon, 1 Nafarroan eta 1 Iparraldean.

Aurtengo irailera arte, indarkeria matxistaren biktima izan diren 3.265 emakume zenbatu dira; 1.743 emakume Bizkaian.
Eusko Jaurlaritzaren datu ofizialen arabera, gure erkidegoan 4.000 eraso matxista baino gehiago salatu dira, eta badakigu salatzen eta zenbatzen direnak icebergaren punta baino ez direla.
2003tik, erregistroak egiten hasi zirenetik, 1.118 emakume baino gehiago erail dituzte Espainiako estatuan.

Justizia zisteteropatriarkala dela, sistema judizialak ez gaituela babesten eta erakundeek ez dutela irmo jokatzen errealitate horren aurrean agerian da. Are gehiago, konplizeak dira eta indarkeria erabiltzen dute. Hau indarkeria instituzionala da.

Indarkeria psikologikoa, ekonomikoa edo indarkeria bikarioa (maite dituzten pertsonak kaltetzea edo kaltetzearekin mehatxatzea) onartu gabe jarraitzen da, seme-alaben bizitza ere txikituz.

Behartutako bisitek eta ezarritako zaintza partekatuek babesgabetasun larrian uzten dituzte indarkeria matxistaren biktima diren milaka haur. Egunetik egunera, gero eta emakume gehiago zigortzen dituzte haurrak beren albotik erauzten. Horretarako, estrategia judizialak erabiltzen dituzte, ama eta seme-alaben testigantzak gutxiesten dituztenak, hala nola SAP faltsua (Alienazio Parentalaren Sindromea) edo haurren babesgabetasuna diagnostikatzen duten gizarte-zerbitzuen balorazioak. Instrumentalizazioa edo gaitasunik gabeko amak direla esaten dute, pobrezia-egoeran, etxebizitza-gabezian eta etxebizitza-gabezian bizi direlako.

Beste indarkeria batzuk ikusarazi nahi ditugu, hala nola, emakumeen eta neskatoen salerosketa, prostituzioa, pornografia eta haurtzaroaren eta nerabezaroaren aurkako sexu-abusua. Zigorrik gabe hazten jarraitzen baitute eta bereziki ahulenei kalte egiten baitiete. Desgaitasuna duten emakumeek aipatutako indarkeria horiek guztiak jasaten dituzte, desgaitasunen ondoriozko indarkeriez gain.

Era berean, emakume trans eta zibeteropatriarkatuak ezarritako kanonetara erabat egokitzen ez diren emakumeak gero eta indarkeria espezifiko gehiago jasaten direla aipatu nahi dugu. Haien identitateak ukatuz eta jazarpen eta indarkeria fisiko zein psikologiko basatien eraginpean jarriz. Aski da transmisoginiaz!

Hedabideek ikuspegia aldatzea ezinbestekoa da , gertakariak izenez izendatuz, INDARKERIA MATXISTA. Fokua erasotzailearengan jartzea nahi dugu. Kontakizuna emakumeenganako indarkeria ere izan daiteke.

Indarkeria matxista desagerrarazteko bidean aurrera egiteko, aldaketak bultzatu behar dira, honako hauek lehenetsiz:

- Prebentzioa hezkuntza-eremu guztietan, komunikabideetan, lan-, osasun- eta egoitza-eremuetan.
- Emakumeen ahalduntze indibiduala eta kolektiboa, autodefentsa feministaren bidez.
- Prestakuntza feminista, gizarteak bizi garen eredu kapitalista, zisteteropatriarkal, kapazitista eta arrazistarekiko kritikoa izan dezan.

Bestalde, indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko, behar zehatzei erantzun behar zaie, eta, horregatik, erakundeei eta bereziki udalei herritarrengandik hurbilen erakundeak direnez, prestakuntza eta sentsibilitate feminista duten profesionalek artatutako neurriak eta baliabideak eskatzen dizkiegu: 
. Prestazio ekonomiko duinak, azkarrak eta nahikoak, alokairu sozialez gain
Laguntza juridikoa eta laguntza psikologiko doakoa eta eskuragarria duten larrialdiko aholkularitza-zentroak.
Gizarte-zerbitzuak eta genero-indarkeriaren epaitegi espezifikoak, 24 ordukoak, prestakuntza feminista egiaztatua duten profesionalekin.
Aurrez aurreko arreta emakumeen arretarako behar diren baliabide guztietan*
Erasotzailea/tratu txarrak ematen dituena berehala kontrolatzea eta zaintzea.
Berehalako babes-aginduak, paper bustiak ez direnak.
Harrera-etxebizitzak udalerri guztietan, emakume guztien beharretara egokituta eta eskuragarri.
Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babestuko dituen protokolo eraginkor bat aktibatzea.
Bisitarik eta zaintzarik ez ematea genero-indarkeriako zantzuak daudenean.
Arreta-zerbitzu publikoak eta doakoak (haurtzaindegiak, jantokiak, egoitzak)
Autodefentsa feministari buruzko prestakuntza, doakoa eta eskuragarria.
Berdintasunari, sexu-aniztasunari, hezkidetzari eta genero-indarkeriari buruz lehendik dauden prestakuntza-planak aplikatzea.
Espazio guztiak emakume guztientzat ere bizitzeko modukoak eta irisgarriak direla bermatzea.

Baliabide horiek guztiak irisgarriak, egokituak eta nahitaez bete beharrekoak izatea eskatzen dugu, eta baliabideen arteko lana benetako koordinazioan egitea.

Gaur ere gogoratu nahi dugu Conchi, otsailean Sestaon eraila. Beti egongo zara gure oroimenean. Gaur salaketa eguna da, bihar, etzi eta egunero gure borrokan izango den bezala.

Azkenik, gizarte osoari dei egiten diogu kontzientzia hartzeko eta jarduteko, eta bereziki gu guztioi, emakume, lankide eta aliatu feministei. Askotarikoak gara, bakarrak gara, emakumeak gara eta elkartuta gaude eta elkartuta egongo gara!

Zeharkatzen gaituzten indarkeria matxista guztiei aurre egiten jarraituko dugu, denok aske izan arte!

INDARKERIA MATXISTAREN AURKA ERANTZUNAK ETA ERRESISTENTZIAK!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!
Marimatraka Santurtziko Talde Feminista
Portugaleteko Mugimendu Feminista
Asociación de Mujeres Neba-Neba de Sestao
Argitan Barakaldoko Emakumeentzako Aholku Etxea
Fekoor. Comisión de Mujer por la Igualdad
Lore More Portugaleteko Emakume gazteak
Andere Bidatz Portugaleteko Talde Feminista
Iris Taldea. Ezkerraldeko lgtbqfobiaren kontrako Taldea
TNT feminista. Trapagarango Talde Feminista
Muskizko Malvaloka Talde Feminista
Asociación de Mujeres Las Amigas de Portugalete. 
Arrontegiko Nagusiak. Emakume Taldea.
Asociación de Mujeres de Sanfuentes
Eta beste talde batzuk ekintzaren babesleak bezala. 


MANIFIESTO 25N  2021
Las asociaciones de mujeres y grupos feministas de Margen Izquierda y Zona Minera presentamos La marcha reivindicativa del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, bajo el lema ´RESPUESTAS Y RESISTENCIAS`
Desde que se instauró el cisheteropatriarcado, capitalista, racista y capacitista en las distintas civilizaciones, las mujeres hemos vivido muchísimas violencias por el hecho de ser mujeres.
Ante esto, miles, millones de mujeres han tejido a lo largo de la historia, unidas y organizadas, diferentes respuestas y resistencias para hacer frente a la violencia machista, según la realidad, las violencias y el territorio donde ellas viviesen.
En Euskal Herria son muchas las respuestas y estrategias que las mujeres* venimos desarrollando, estamos unidas y organizadas para responder y resistir ante tantas violencias machistas que nos atraviesan.
En Euskal Herria, en lo que llevamos de 2021, han sido asesinadas 5 mujeres; 3 en la C.A.V, una de ellas en Sestao, 1 en Nafarroa y 1 en Iparralde. 
Hasta septiembre de este año se han contabilizado 3.265 mujeres víctimas de la violencia machista; 1.743 mujeres en Bizkaia. 
Según datos oficiales del Gobierno Vasco, en nuestra comunidad ha habido más de 4.000 agresiones machistas denunciadas, y sabemos que las que se denuncian y se contabilizan solo son la punta del iceberg.
Desde 2003, que se empieza a hacer registros, han sido asesinadas más de 1.118 mujeres en el estado español.
Es evidente que la Justicia es cisheteropatriarcal, el sistema judicial no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad. Es más, son cómplices y ejercen violencia. Esto es violencia institucional.
Se siguen sin reconocer violencias como la psicológica, la económica o la violencia vicaria (dañar o amenazar con dañar a seres queridos), destrozando también la vida de hijas e hijos.
Las visitas obligadas y la custodia compartida impuesta dejan en grave indefensión a miles de niñas y niños víctimas de la violencia machista. Cada día encontramos más mujeres que son castigadas por intentar proteger a sus criaturas arrancandolas de su lado, usando estrategias judiciales que desacreditan los testimonios de madres e hij@s, como el falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) o valoraciones de los servicios sociales que “diagnostican” desprotección infantil acusándolas de “instrumentalización” o bien de “madres incapaces” porque viven en situaciones de pobreza, falta de vivienda y  falta de recursos económicos.
Queremos visibilizar otras violencias como la trata de mujeres y niñas, la prostitución, la pornografía y el abuso sexual contra la infancia y adolescencia que siguen creciendo impunemente y dañando especialmente a las más vulnerables. Las mujeres con discapacidad no se libran de sufrir todas estas violencias mencionadas, además de las violencias propias que se derivan de las distintas discapacidades. 
También, queremos hacer mención a la creciente ola de violencia específica que se está ejerciendo contra las mujeres trans y mujeres cis que no se ajustan por completo a los cánones impuestos por el cisheteropatriarcado negando sus identidades y exponiéndolas a un acoso y unas violencias tanto físicas como psicológicas brutales. ¡Basta ya de transmisoginia!
Es imprescindible que los medios de comunicación cambien el enfoque, denominando los hechos por su nombre, VIOLENCIA MACHISTA. Queremos que el foco se ponga en quien agrede. El relato también puede ser violencia hacia las mujeres. 
Para avanzar en la erradicación de la violencia machista es necesario propiciar cambios, priorizando:
-La prevención en todos los ámbitos educativos, medios de comunicación, espacio laboral, sanitario y residencial. 
-El empoderamiento individual y colectivo de las mujeres a través de la autodefensa feminista. 
-La formación feminista que permita a la sociedad ser crítica con el modelo capitalista, cisheteropatriarcal, capacitista y racista en el que vivimos.
Por otro lado, para luchar contra la violencia machista se debe atender a las necesidades concretas y por ello exigimos a las Instituciones y a los Ayuntamientos; por ser los más cercanos a la población, medidas y recursos atendidos por profesionales con formación y sensibilidad feminista:
Prestaciones económicas dignas, rápidas y suficientes, además de alquileres sociales.
Centros de asesoramiento de urgencia con atención jurídica y atención psicológica gratuita y accesible.
Servicios sociales y  juzgados específicos de violencia de género de 24 horas con profesionales con formación feminista acreditada.
Atención presencial en todos los recursos necesarios para la atención de las mujeres*
 Control y vigilancia al agresor/maltratador de forma inmediata. 
Órdenes de protección inmediata que no sean papel mojado.
Pisos de acogida en todos los municipios adaptados y accesibles a las necesidades de todas las mujeres. 
Activación de un protocolo efectivo que proteja a menores víctimas de violencia machista.
No conceder visitas ni custodias cuando haya indicios de violencia de género.
 Servicios de atención públicos y gratuitos (guarderías, comedores, residencias…)   
 Formación en autodefensa feminista gratuita y accesible.                 
Aplicar los planes de formación ya existentes en igualdad, diversidad sexual, coeducación y violencia de género.
Asegurar que todos los espacios resulten habitables y accesibles también para todas las mujeres.

Exigimos que todos estos recursos sean accesibles, adaptados y de obligado cumplimiento para las instituciones y que el trabajo entre recursos sea en coordinación efectiva.
Hoy también queremos recordar a Conchi, asesinada en Sestao en  febrero. Siempre estarás en nuestra memoria. Hoy es un día de denuncia, como lo será mañana, pasado y cada día en nuestra lucha.
Por último, hacemos un llamamiento a toda la sociedad a tomar conciencia y actuar, y en especial a todas nosotras, mujeres, compañeras y aliadas feministas. ¡Somos diversas, somos únicas, somos mujeres y estamos y estaremos unidas!
¡Seguiremos enfrentándonos a todas las violencias machistas que nos atraviesan hasta que todas seamos libres!
 ¡¡¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA RESPUESTAS Y RESISTENCIAS!!!!
GORA BORROKA FEMINISTA!!!


Marimatraka Santurtziko Talde Feminista
Portugaleteko Mugimendu Feminista
Asociación de Mujeres Neba-Neba de Sestao
Argitan Barakaldoko Emakumeentzako Aholku Etxea
Fekoor. Comisión de Mujer por la Igualdad
Lore More Portugaleteko Emakume gazteak
Andere Bidatz Portugaleteko Talde Feminista
Iris Taldea. Ezkerraldeko lgtbqfobiaren kontrako Taldea
TNT feminista. Trapagarango Talde Feminista
Muskizko Malvaloka Talde Feminista
Asociación de Mujeres Las Amigas de Portugalete. 
Arrontegiko Nagusiak. Emakume Taldea.
Asociación de Mujeres de Sanfuentes

Y otros tantos colectivos que apoyan la iniciativa.