publicidad

Inguralde ofrece 352 plazas en cursos para parados menores de 31 y mayores de 45

Centro de empleo de Inguralde
La agenda de desarrollo local Inguralde, del Ayuntamiento de Barakaldo, ha anunciado la convocatoria de 352 plazas para cursos de formación gratuitos dirigidos a desempleados menores de 31 años y mayores de 45. Del total de los participantes, entre un 15% y un 20%, como mínimo, tienen garantizado un contrato temporal a jornada completa. El programa, financiado por la Diputación con 240.000 euros, contempla para los jóvenes cursos de entre 160 y 250 horas, a partir del 27 de febrero, para obtener el certificado de profesionalidad en pescadería, instalación de fibra óptica, actividades auxiliares de almacén y limpieza de superficies. El 20% tendrá un contrato de seis meses. Para jóvenes también habrá un curso de Programación de Robots para Automoción, de 40 horas. Para los mayores de 45, los módulos permitirán acceder al certificado de profesionalidad en Carretillas Elevadoras, Pintura o Albañilería. Así mismo, habrá talleres de Digitalización de Procesos en Pymes y de Proyectos Audiovisuales Multimedia, con compromiso de contratación del 15% de los participantes.

Información e inscripción: Centro de Empleo de Inguralde • paseo Dolores IbárruriNota de prensa del equipo de Gobierno municipal
Barakaldo ofrece 352 plazas en cursos para mejorar la empleabilidad de jóvenes y mayores de 45 años

  • En febrero se pondrá en marca esta iniciativa, que cuenta con una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia de 240.000 euros
  • Se ofrecerán 32 cursos de temáticas como pescadería, técnico de instalación de fibra óptica, competencias digitales, pintura o albañilería

El Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su agencia de desarrollo Local, Inguralde, va a poner en marcha una iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes y mayores de 45 años que se encuentren en el desempleo. Así, con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, se van a ofertar 352 plazas en cursos formativos a ambos sectores con dificultades para la reinserción laboral. Las inscripciones comenzarán durante el mes de febrero y serán completamente gratuitos para las y los participantes.

“El objetivo de este nuevo programa de formación, que cuenta con una subvención foral de 240.000 euros, es ofrecer una cualificación que pueda ser útil para que las vecinas y vecinos que tienen mayores dificultades puedan aumentar sus posibilidades de acceder al mercado laboral”, ha explicado Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo.

En ese sentido, se ha divido la programación con diferentes alternativas para jóvenes y mayores de 45 años. En el primer grupo de destinatarias y destinatarios –para personas desempleadas de hasta 30 años- se van a realizar dos acciones. Por un lado, se van a desarrollar cuatro itinerarios de acercamiento a la inserción laboral ligados a la obtención del certificado de profesionalidad en los ámbitos de pescadería, técnica o técnico de instalación de fibra óptica, actividades auxiliares de almacén y limpieza de superficies. Los cuatro cursos comenzarán el 27 de febrero y concluirán en mayo, están formados por entre 160 y 250 horas de formación en aula, así como información y orientación sobre el mercado laboral. “Este programa viene con el compromiso de que al menos el 20% de las personas que participen en estos itinerarios tendrán un contrato laboral durante seis meses a jornada completa”, ha explicado Del Campo.

La segunda línea formativa para jóvenes incluye un curso de Programación de Robots para Automoción, de 40 horas, y ocho módulos en competencias transversales, dirigidos a aquellas personas que ya tienen cualificación “pero que necesitan reforzar las competencias valoradas por las empresas a la hora de incorporar personal: técnicas de negociación, cómo comunicarse eficazmente, trabajo en equipo, gestión del tiempo, visual ‘thinking’, ‘desing thinking’, ‘gamestorming’ y competencias digitales”, ha especificado la alcaldesa.

El plan de acciones formativas para las personas mayores de 45 años recoge los cursos de Carretillas Elevadoras, Pintura y Albañilería. “A través de estos módulos las personas participantes obtendrán el Certificado de Profesionalidad en estos tres ámbitos de la construcción.

Por otro lado, se va a desarrollar un curso de Digitalización de Procesos en Pymes, y otro de Proyectos Audiovisuales Multimedia, que contemplan un compromiso de inserción laboral del 15% de las beneficiarias y los beneficiarios.

“Queremos agradecer públicamente el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia a Barakaldo a través de esta iniciativa, que consideramos que puede ser muy importante y útil para aumentar las posibilidades de las personas paradas del municipio a la hora de encontrar un nuevo empleo”, ha concluido la alcaldesa, animando a las personas que puedan ser beneficiarias de estos cursos formativos a inscribirse e informarse en el Centro de Empleo de Barakaldo, sito en el Paseo Dolores Ibarruri s/n.

–––––

Barakaldok 352 plaza eskaintzen ditu gazteen eta 45 urtetik gorakoen enplegugarritasuna hobetzeko ikastaroetan

  • Ekimena otsailean jarriko da martxan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 240.000 euroko diru-laguntza du
  • Honako alor hauei buruzko 32 ikastaro eskainiko dira: arrandegia, zuntz optikoaren instalazioko teknikaria, gaitasun digitalak, pintura edota igeltserotza


Barakaldoko Udalak, Inguralde-garapen agentziaren bitartez, langabezian dauden gazteen eta 45urtetik gorakoen enplegugarritasuna hobetzeko ekimena abiaraziko du. Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, 352 plaza eskainiko ditu bazterketa arriskuan diren bi sektoreei zuzendutako ikastaroetan. Izena emateko epea otsailean zabalduko da eta ikastaroak doan izango dira parte-hartzaileentzat.
“Foru Aldundiaren 240.000 euroko diru-laguntza duen prestakuntza programa berri honen xedea da zailtasun handiagoak dituzten herritarrei lan-merkatuan sartzeko aukerak ugaritzeko baliagarria izan daitekeen kualifikazioa eskaintzea” azaldu du Barakaldoko alkate Amaia del Campok.

Hortaz, programazioak aukera desberdinak eskaintzen ditu, bai gazteentzat, bai 45 urtetik gorakoentzat. Lehenengo taldeari begira (30 urtetik beherako langabeak) bi ekintza egingo dira. Alde batetik, lan munduan txertatzen laguntzeko lau bide garatuko dira, guztiak honako esparru hauetan lanbide-ziurtagiria lortzeari begira: arrandegia, zuntz optikoaren instalazioko teknikaria, biltegiko jarduera osagarriak eta azalerak garbitzea. Lau ikastaroak otsailaren 27an hasi, eta maiatzean amaituko dira. 250 prestakuntza-ordu izango dituzte gelan, eta lan-merkatuari buruzko informazioa eta orientabidea ere emango da. “Ikastaroetan parte hartzen dutenen %20k gutxienez, sei hilabeteko lan kontratua (lanaldi osoan) lortzea da programaren bidez lortu nahi duguna” azaldu du Del Campok.

Bigarren prestakuntza ildoa gazteentzako Automoziorako robotak programatzeko 40 ordukoa da, eta gaitasun transbertsaletako zortzi modulu ere eskaintzen dira, kualifikazioa izan arren, enpresak -langile berriak hartzerakoan- baloratzen dituen gaitasunak sendotu behar dituztenei zuzendurik: negoziazio teknikak, nola komunikatu eraginkorki, talde lana, denboraren kudeaketa, ‘thinking’, ‘desingthinking’, ‘gamestorming’ eta gaitasun digitalak” zehaztu du alkateak.

45 urtetik gorakoentzako prestakuntza ekintzen planak orga jasotzaileak, pintura eta igeltserotza ikastaroak ekaintzen ditu. “Modulu horietan parte hartzen dutenek eraikuntza alorreko hiru atal horietako lanbide-ziurtagiria jasoko dute.

Beste aldetik, enpresa txiki eta ertainetako digitalizazio prozesuei buruzko ikastaro bat egingo da, bai eta multimediako eta ikus-entzunezko proiektuei buruzko beste bat ere; bien artean, parte-hartzaileen %15 lan munduan txertatzea aurreikusten da.

Jendaurrean eskertu nahi dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza, zeren eta lan berria bilatzerakoan, udalerriko langabeen aukerak ugaritzeko oso ekimen baliagarria eta garrantzitsua izan daitekeela uste baitugu” esan du alkateak, eta bide batez, prestakuntza ikastaro hauen onuradun izan daitezkeen pertsonak Barakaldoko Enplegu Zentroan izena ematera ere animatu ditu (Dolores Ibarruri pasealekua, zg).