publicidad

EH Bildu propone a las Juntas Generales recuperar el 'gasolino' como parte de la red pública de transporte

Barakaldo, 19 mar 2024. EH Bildu ha anunciado la presentación en las Juntas Generales de Bizkaia una iniciativa —proposición no de norma— para recuperar el bote que comunicaba Barakaldo y Erandio desde hace décadas y que echó el cierre a comienzos de febrero por falta de apoyo institucional y carencia de medios. El proyecto de la formación independentistas prevé que el conocido como 'Gasolino' pase a ser parte de la red de transporte público.

comunicado de EH Bildu

EH Bilduk Arauz Besteko Proposamena aurkeztu du Bizkaiko Batzar Nagusietan Erandio eta Barakaldo lotzen zituen Gasolino salbatzeko

Joan den otsailaren 9an jakin genuen duela ia mende batetik Erandio eta Barakaldo itsasadarraren bidez lotzen zituen Gasolinok bere zerbitzua itxi zuela. Bi herri (Barakaldo eta Erandio) lotzen zituen garraio historikoa. Guretzat ez da garraiobidea bakarrik izan, gure historiaren eta ondarearen sinboloa dela uste dugu.

EH Bilduk, Erandiok eta Barakaldok, hainbat proposamen garatu ditu honen defentsan. Gure alderdi politikoak eskatuta, bi udalek zerbitzua sustatzeko programa bat aurrera eramateko konpromisoa hartu zuten, garraio gisa erabiltzeaz haratago beste irtenbide batzuk emateko.

Era berean, Portu Agintaritzari etxola eta ontziralekua mantentzeko eskatzen diogu, baita haren ertzak dragatzeko ere, batez ere marea baxuko momentuetan.

Iaz, Eusko Legebiltzarrak mahai bat eratzea onartu zuen inplikatutako erakunde eta eragile guztien artean, zerbitzua garraiobide eta gure kulturaren elementu gisa mantentzeko formulak bilatzeko.

Duela aste batzuk, EH Bildu Erandiok, mozio baten bidez, Gasolinoa Ondare Ondasun lokala izendatzeko eskatu zion Udalari.

Baina argi dago Eusko Jaurlaritzak eta udalek ez dituztela beren konpromisoak bete.

Hala ere, gure historiaren ikur hori gal ez dadin ahalegintzen jarraituko dugula iragarri dugu. Eta ildo horretan, arauz besteko proposamen bat aurkeztu dugu, Bizkaiko Batzar Nagusiek Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzeko...

  • Eusko Jaurlaritzarekin eta Barakaldo eta Erandioko udalekin lankidetzan, ibilbide-orri bat ezartzea Gasolino zerbitzua berreskuratzeko bi udalerri horietako itsasadarraren ertzen artean.
  • Zerbitzuaren berrezarpenari begira, garraio publikoaren barruan txertatzeko aukera baloratzea, kudeaketa zuzena egiteko.
  • Aipatutako erakundeekin batera, Gasolinoaren zerbitzua eman duten ontziak eta Gasolinoari lotutako gainerako ondasun higigarri eta higiezinak kontserbatzeko lan egin dadila, inguruko kultura-ondarearen zati baita. Balorazio kulturalerako eta beste jarduera batzuei euskarri ekonomikoa emateko jarduera gisa, itsasadarraren ertzetan ontzi-aldaketa egiteko zerbitzuarekin batera, Gasolinoaren ontzien erabilera sustatu beharko litzateke, aisialdiko, dibulgazioko, prestakuntzako eta aisialdiko jarduerak eginez.

****

EH Bildu presenta una Proposición no de Norma en las Juntas Generales de Bizkaia para salvar el Gasolino que unía Erandio y Barakaldo

El pasado 9 de febrero conocimos la noticia de que el “Gasolino” que unía desde hace casi un siglo Erandio y Barakaldo a traves de la ría, cerraba su servicio. Un transporte histórico que une dos pueblos (Barakaldo y Erandio). Para nosotras no ha sido solo un medio de transporte, sino que entendemos que es un símbolo de nuestra historia y patrimonio.

Desde EH Bildu Erandio y Barakaldo, hemos desarrollado diferentes propuestas en su defensa. A instancias de nuestra formación política, ambos ayuntamientos se comprometieron a llevar a cabo un programa de promoción del servicio, para darle otras salidas más allá de su utilidad como  transporte. 

Asimismo, instamos a la Autoridad Portuaria al mantenimiento de la caseta y el embarcadero, así como al dragado de sus márgenes, sobre todo en situaciones de mareas bajas.

El pasado año, el Parlamento Vasco aprobó articular una mesa entre todas la instituciones y agentes implicados para buscar fórmulas que mantuvieran el servicio como medio de transporte y elemento de nuestra cultura. 

Hace apenas unas semanas EH Bildu Erandio pidió al ayuntamiento, a través de una moción, que se valorase declarar el Gasolino como Bien Patrimonial de la localidad.

Pero está claro que ni el Gobierno Vasco, ni los ayuntamientos, han cumplido con sus compromisos. 

Aun así, anunciamos que seguiremos intentado que este símbolo de nuestra historia no se pierda. Y en este sentido, hemos presentado una Proposición no de Norma, en la que instamos a que las Juntas Generales de Bizkaia soliciten a la Diputación Foral de Bizkaia que...

  • En colaboración con el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de Barakaldo y Erandio, establezca una hoja de ruta para la recuperación del servicio de Gasolino entre las márgenes de la ría en estos dos municipios.
  • De cara a la restauración del servicio, valoren la posible gestión directa del mismo mediante su integración en la red de transporte público.
  • Junto con las instituciones mencionadas, trabaje para la conservación de las embarcaciones que han venido prestando el servicio del Gasolino, así como del resto de bienes muebles e inmuebles asociados al mismo, al ser parte del patrimonio cultural de la zona. Como actuaciones de valoración cultural y de soporte económico a otras actividades, junto al servicio de transbordo entre las márgenes de la ría, se debería potenciar el uso de las embarcaciones del Gasolino realizando actividades de ocio, divulgación, formación y recreo.