publicidad

Abierta la matrícula de los cursos de Aula Mentor sobre redes y ciberseguridad

Barakaldo, 30 jul 2023. Hasta el 7 de septiembre está abierto, a través de la agencia de desarrollo local de Barakaldo Inguralde, el periodo de matriculación para los cursos de capacitación tecnológica en redes y ciberseguridad del programa Aula Mentor del Ministerio de Educación. Cada taller cuesta 120 horas. Para informarse se puede contactar con el teléfono 944 789 527 o en barakaldo@aulamentor.es  


Comunicado del PNV en la alcaldía
Aula Mentor Barakaldo abre el plazo de matriculación para los cursos CISCO de capacitación tecnológica en redes y ciberseguridad
  • Las personas interesadas en estos cursos especializados del servicio de formación online gestionado por Inguralde deberán formalizar la matrícula antes del 7 de septiembre.
Inguralde ha abierto el plazo de matriculación para los Cursos CISCO de Aula Mentor Barakaldo, el servicio de formación online promovido por el Ayuntamiento de Barakaldo. Hasta el 7 de septiembre, las personas interesadas podrán solicitar una plaza en alguno de los tres cursos especializados, que tienen una duración de cinco meses y que comenzarán el 11 de septiembre.

"La realización de estos cursos nos permite ofrecer una formación muy cualificada en ámbitos cada vez más importantes como la ciberseguridad y la programación de redes" ha asegurado David Solla, presidente de Inguralde. "Estamos convencidos de que la formación en herramientas y entornos tecnológicos va a ser un factor diferencial para las personas y para las ciudades".

En concreto, los cursos que se ofertan son tres. Por un lado, la Certificación Académica CISCO en redes de ordenadores, que está dividida a su vez en tres módulos. El primero versa sobre conceptos y tecnologías básicas de red, para facilitar la planificación de pequeñas redes; el segundo trata conceptos básicos de conmutación y enrutamiento de una red; y el tercero analiza los conceptos básicos y tecnologías básicas de las redes.

El segundo curso se centra en la ciberseguridad y ofrece al alumnado formación para conocer las vulnerabilidades informáticas, detectar ataques y proteger datos personales. En este caso, los responsables de Aula Mentor recomiendan que las personas interesadas tengan conocimiento previo en los sistemas operativos Linux y Windows.

Por último, el tercer curso ¿denominado DevNet v1- está dirigido a personas interesadas en iniciarse o perfeccionar los conceptos y la práctica de programación de redes. El contenido del curso cubre todas las necesidades relativas a la gestión de microservicios, contenedores y operaciones de desarrollo, así como la automatización segura de infraestructuras con interfaces de programación de aplicaciones.

Los cursos CISCO de Aula Mentor, iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional- comenzarán el 11 de septiembre y tienen un coste anual unitario de 120 euros. El proceso de matriculación debe llevarse a cabo a través de los canales de Aula Mentor Barakaldo. Para más información contactar con la administradora de Aula Mentor Barakaldo; Iratxe Larrauri Telf.: 944789527 barakaldo@aulamentor.es

--
Aula Mentor Barakaldok CISCO sareetan eta zibersegurtasunean trebatzeko ikastaroetan matrikulatzeko epea ireki du
  • Inguraldek kudeatzen duen online prestakuntza-zerbitzuko ikastaro espezializatu horietan interesa dutenek irailaren 7a baino lehen formalizatu beharko dute matrikula.
Inguraldek matrikulazio epea ireki du Barakaldoko Mentor Gelako CISCO ikastaroetan, Barakaldoko Udalak sustatutako online prestakuntza zerbitzuan. Irailaren 7ra arte, interesdunek plaza bat eskatu ahal izango dute hiru ikastaro espezializatuetako batean. Ikastaro horiek bost hilabeteko iraupena izango dute eta irailaren 11n hasiko dira.

"Ikastaro hauek egiteak aukera ematen digu prestakuntza oso kualifikatua eskaintzeko gero eta garrantzitsuagoak diren esparruetan, hala nola zibersegurtasunean eta sareen programazioan" ziurtatu du David Solla Inguraldeko presidenteak. "Ziur gaude tresna eta ingurune teknologikoen inguruko prestakuntza faktore bereizgarria izango dela pertsonentzat eta hirientzat".

Zehazki, hiru ikastaro eskaintzen dira. Alde batetik, ordenagailu-sareetako CISCO ziurtagiri akademikoa, hiru modulutan banatuta dagoena. Lehenengoa sareko oinarrizko kontzeptu eta teknologiei buruzkoa da, sare txikien plangintza errazteko; bigarrenak sare baten kommutazioaren eta bideratzearen oinarrizko kontzeptuak jorratzen ditu; eta hirugarrenak sareen oinarrizko kontzeptuak eta oinarrizko teknologiak aztertzen ditu.

Bigarren ikastaroa zibersegurtasunean zentratzen da, eta ikasleei prestakuntza eskaintzen die urrakortasun informatikoak ezagutzeko, erasoak detektatzeko eta datu pertsonalak babesteko. Kasu horretan, Aula Mentorreko arduradunek gomendatzen dute interesdunek aldez aurretik Linux eta Windows sistema eragileen berri izatea.

Azkenik, hirugarren ikastaroa ¿ DevNet v1- sareen programazioaren kontzeptuak eta praktika hasi edo hobetzeko interesa duten pertsonei zuzenduta dago. Ikastaroaren edukiak mikrosorgailuen, edukiontzien eta garapen-eragiketen kudeaketari dagozkion behar guztiak estaltzen ditu, baita aplikazioak programatzeko interfazeen bidezko azpiegituren automatizazio segurua ere.

Mentore Gelako CISCO ikastaroak ¿ Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren ekimena- irailaren 11n hasiko dira, eta urteko kostu unitarioa 120 eurokoa izango da. Matrikulazio-prozesua Barakaldoko Mentor Gelaren kanalen bidez egin behar da. Informazio gehiago nahi izanez gero, jarri harremanetan Barakaldoko Mentor Gelako administratzailearekin; Iratxe Larrauri Tel.: 944789527 / barakaldo@aulamentor.es